Creació d'activitats educatives amb JClic

 
 
Guia
Guia
 
Mòduls introductoris
Mòduls introductoris
   
 
 
Mòdul
Mòdul 1
   
       
Mòdul
Mòdul 2    
 
Projecte
Projecte  
Mòdul
Mòdul 3    
       
Mòdul
Mòdul 4    
       
Mòdul
Mòdul 5    
               
        Descàrrega en un únic fitxer ZIP: curs_jclic.zip curs_jclic.zip (6.795 Kb)
        Descàrrega en un únic fitxer EXE: td73.exe td73.exe (6.939 Kb)
        Descàrrega de l'EXE en 5 parts: d73.exed73.w02d73.w03d73.w04d73.w05
 
 

Dina Abizanda i Martínez
Tona Castell i Escuer
Francesc Busquets i Burguera

Octubre de 2004