Aparells de mesura
M. Llu´sa Abad Roses Write a message to M. Llu´sa Abad Roses
Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement
Barcelona
  • balance
  • test-tube
  • burette
  • pipette
  • thermometer
  • ...
Topic Experimental sciences
Level Secondary school (12-16)
Date 22/06/09
License Licensed under a
Creative Commons license

Share |
 
 
JClic version - Catalan 22/06/09
how does it work?
launch (HTML5)
launch (Java)
install (Java)
147 Kb - 12 activities
NEW: View project on the new JClic library
 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya