La reproducció vegetal
Pedro Miguel Gómez Write a message to Pedro Miguel Gómez
IES Guillem d'Alcalà
La Pobla de Farnals (Horta Nord)
Set of JClic activities about plants' reproduction:
  • Types of reproduction:
    • sexual reproduction
    • asexual reproduction
  • Parts of a flower
Topic Experimental sciences
Level Secondary school (12-16)
Date 14/01/11
License Licensed under a
Creative Commons license

Share |
 
 
JClic version - Catalan 14/01/11
how does it work?
launch (HTML5)
launch (Java)
install (Java)
1,630 Kb - 17 activities
NEW: View project on the new JClic library
 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya