inici | comunitat | rss

Canal RSS de notícies

Canal RSS de notícies de la zonaClic

El canal RSS de la zonaClic ofereix informació actualitzada sobre les novetats que es van produïnt al web. Podeu consultar-les directament des d'aquesta pàgina o mitjançant qualsevol aplicació capaç de llegir RSS. Hi ha dos tipus de lectors RSS: els que s'instal·len a l'ordinador, com el Thunderbird o el Firefox, i els serveis en línia com Google, Bloglines, NewsGator o MyYahoo!. Per afegir el canal zonaClic a un d'aquests serveis feu clic al seu botó:

Afegir la zonaClic al Google ReaderAfegir la zonaClic al BloglinesAfegir la zonaClic al NewsGatorAfegir la zonaClic al My Yahoo!

12/01/17Los alimentos

En aquest projecte coneixerem molts tipus d'aliments que solem prendre en la nostra dieta, d'origen vegetal i animal, i classificar-de diverses maneres, fent especial èmfasi en el llenguatge oral i el raonament lògic.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

12/01/17La casa

En aquest projecte treballarem els estris que fan servir els professionals per construir una casa, així com les parts de la casa i els elements i accions que es duen a terme.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

12/01/17Fonema /B/

En aquest projecte es realitzen diferents activitats per a consolidar l'articulació del fonema /b/.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

12/01/17Fonemas Palatales

En aquest projecte treballarem els fonemes i grafemes CH-LL / I-Ñ, de manera que l'alumnat aprengui a discriminar i diferenciar respecte a la seva articulació, lectura i escriptura.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

12/01/17Profesiones

En aquest projecte pretenem consolidar el coneixement dels oficis més freqüents, fent especial èmfasi en el llenguatge oral i el raonament lògic.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

12/01/17Mi localidad

En aquest projecte veurem principalment els comerços apareixen a la nostra localitat, què hi comprem i qui ens ho ven, així com altres serveis que ens ofereix el lloc on vivim. També hem de tenir cura i respectar els senyals de trànsit que ens trobem al carrer.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

12/01/17Los medios de comunicación

L'objectiu d'aquest projecte és conèixer els mitjans de comunicació més freqüents i els sentits que fem servir amb cada un d'ells, fent especial èmfasi en el llenguatge oral i el raonament lògic.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

12/01/17Las estaciones y las prendas de vestir

En aquest projecte coneixerem els fenòmens atmosfèrics que es donen al llarg de les estacions de l'any, així com les peces de vestir que utilitzem més freqüentment segons el temps que faci.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

12/01/17Fonema /R/

Amb aquest projecte pretenem consolidar l'articulació del fonema / r / en totes les seves varietats.

Autors: Virginia Aragón Jiménez. Dibuixos: Sergio Palao (ARASAAC.org)
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 12/01/17
Idioma: espanyol

24/11/16El agua

Activitats relacionades amb l'aigua: estats de l'aigua, canvis d'estat, l'aigua en la naturalesa, el cicle de l'aigua.

Autor/a: José Félix de la Torre Peláez,
Àrea: Ciències socials
Nivell: Primària (6-12)
Data: 24/11/16
Idioma: espanyol

24/11/16Los tiempos verbales

Activitats relacionades amb els temps verbals en castellà:

  • Simples i compostos
  • Pretèrits, presents i futurs
  • Perfectes i imperfectes
  • Formes dels temps verbals

Autor/a: Yolanda Vicente Jericó
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 24/11/16
Idioma: espanyol

17/11/16El otoño y la vendimia

Diferents activitats perquè els nens d'educació infantil treballin sobre les activitats de la tardor: el procés del vi, característiques i fruits de tardor.

Autor/a: Pilar Serrano García
Àrees: Ciències experimentals, Ciències socials
Nivell: Infantil (3-6)
Data: 17/11/16
Idioma: espanyol

17/11/16Time english for you

Projecte en anglès per aprendre adjectius bàsics i els seus oposats, recomanat per a cicle superior.

Autor/a: Mireia Castelltort Solà
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 17/11/16
Idioma: anglès

17/11/16La verema

Activitats sobre la verema al Penedès, on es treballen les parts del cep, la verema tradicional i mecanitzada, les parts i varietats del raïm, així com els principals productes que obtenim d'aquest procés. Recomanat per a Cicle Inicial.

Autor/a: Marina Romà Mangriñan
Àrees: Ciències experimentals, Ciències socials
Nivell: Primària (6-12)
Data: 17/11/16
Idioma: català

26/07/16Les vocals

Paquet d'activitats encaminades a ajudar els alumnes a identificar les vocals. Es parteix de paraules d'una sola síl·laba que es relacionen amb la imatge, el so... Finalment es demana a l'alumne que escrigui les vocals que corresponen a cada so.

Autors: Biel Marcó Ledesma i Jordi Marcó i Ruiz
Àrea: Llengües
Nivell: Infantil (3-6)
Data: 26/07/16
Idioma: català

26/07/16Los verbos en inglés

Projecte relacionat amb l'ús i aplicació dels verbs bàsics, regulars i irregulars en anglès. S'ofereix un test avaluatiu addicional per comprovar el nivell dels estudiants.

Autors: Cesar Giovanni Meléndez Morales i Sharon Lorena Garzon Madero
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 26/07/16
Idiomes: anglès, espanyol

26/07/16Educación Física

Activitats interactives per donar suport a l'aprenentatge dels continguts de l'àrea d'Educació Física desenvolupada en quatre apartats:

  • anatomia
  • higiene
  • esports
  • valors

Autor/a: Ana García Cumplido
Àrea: Educació física
Nivell: Primària (6-12)
Data: 26/07/16
Idioma: espanyol

26/07/16Energies renovables

Amb aquest JClic coneixeràs quines són les fonts d'energia renovables més importants, els seus usos i els seus avantatges i inconvenients.

Autor/a: Anna Farré Cases
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 26/07/16
Idioma: català

07/07/16Busca la paraula

A partir d'una imatge plena de paraules escrites en diferents colors, amb orientació horitzontal, vertical o inclinada i amb diferents tipus de Font, a cada activitat se li demana que busqui una paraula i cliqui sobre ella.

Aquest paquet està pensat per alumnes que estan en un nivel inicial de lectura i practiquen la lectura d'una manera lúdica, ja que s'ho prenen com un joc.

Per alumnes que tenen una especial dificultat per millorar la lectura o que estan estancats, els motiva molt aquestes activitats ja que llegeixen amb una finalitat pràctica.

Suggeriment: A vegades es desanimen si estan molta estona buscant i no troben la paraula. Ajuda a motivar-los per seguir treballant donar als alumnes alguna pista del tipus: està a la part dreta o esquerra o inferior o superior de la pantalla, la paraula està inclinada o vertical o horitzontal, o la paraula està escrita en vermell, o blau...

Autor/a: Francisco Martínez Fernández
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 07/07/16
Idioma: català

07/07/16Edward Jenner

El projecte d'activitats està dividit en 4 blocs: vida, camps de treball, descobriment i juguem. Al primer bloc s'estudia la biografia, al segon bloc es treballen els diversos camps de treball pels quals es va moure aquest personatge històric, el tercer bloc se centra en el seu descobriment i a l'últim bloc hi ha un conjunt d'activitats on hi ha mots encreuats, comprensió lectora, resolució de problemes matemàtics o treball de vocabulari específic entre d'altres. 

Autor/a: Esther Bernabeu Guil
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 07/07/16
Idioma: català


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya