inici | comunitat | rss

Canal RSS de notícies

Canal RSS de notícies de la zonaClic

El canal RSS de la zonaClic ofereix informació actualitzada sobre les novetats que es van produïnt al web. Podeu consultar-les directament des d'aquesta pàgina o mitjançant qualsevol aplicació capaç de llegir RSS. Hi ha dos tipus de lectors RSS: els que s'instal·len a l'ordinador, com el Thunderbird o el Firefox, i els serveis en línia com Google, Bloglines, NewsGator o MyYahoo!. Per afegir el canal zonaClic a un d'aquests serveis feu clic al seu botó:

Afegir la zonaClic al Google ReaderAfegir la zonaClic al BloglinesAfegir la zonaClic al NewsGatorAfegir la zonaClic al My Yahoo!

12/11/15Manger, bouger pour ma santé

Aquest JClic és el treball multimèdia del programa "Mangem i movem-nos per la salut", que s'emmarca en el Projecte Sciences et Société, amb un treball de continguts de ciència i ciutadania per mitjà de les llengües catalana, francesa i portuguesa.

Amb ell es vol donar a conèixer temes relacionats amb la importància d'una dieta variada i equilibrada per portar una vida saludable, i els avantatges de dur a terme un exercici físic necessari per combatre el sedentarisme.

Autor/a: Jordi Ortiz de Antonio
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 12/11/15
Idiomes: català, francès, portuguès

12/11/15Vivre avec le soleil

Aquest JClic és el treball multimèdia del programa "Viure amb el Sol", que s'emmarca en el Projecte Sciences et Société, amb un treball de continguts de ciència i ciutadania per mitjà de les llengües catalana, francesa i portuguesa.

Amb ell es vol donar a conèixer temes relacionats amb el Sol; com la prevenció davant de les ingerències dels rajos ultraviolats, la prevenció de cops de calor, les insolacions i els càncers de pell, entre d'altres; i valors de convivència ciutadana, com la igualtat per raó de color de pell.

Autor/a: Jordi Ortiz de Antonio
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 12/11/15
Idiomes: català, espanyol, portuguès

12/11/15Réduire mes déchets, nourrir la terre

Aquest JClic és el treball multimèdia del programa "Reduïm residus, nodrim la Terra", que s'emmarca en el Projecte Sciences et Société, amb un treball de continguts de ciència i ciutadania per mitjà de les llengües catalana, francesa i portuguesa.

Amb ell es vol donar a conèixer temes relacionats amb la prevenció dels residus domèstics, la tria selectiva dels residus i la promoció i la necessària facilitació de la creació del compostatge a partir dels residus orgànics produïts a casa, per tal de reduir la quantitat de contaminació residual que emetem com a ciutadans.

Autor/a: Jordi Ortiz de Antonio
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 12/11/15
Idiomes: català, francès, portuguès

17/09/15Salvem la terra

Aquest JClic entra dins el Projecte Implica't + amb la Carta de la Terra i està dirigit a l'alumnat de secundària. Amb ell volem donar a conèixer la importància que té el nostre Planeta i la necessitat i obligació de tenir-ne cura per tal de poder conservar-lo. Volem que els nois i noies reflexionin i s'adonin que la protecció de la Terra amb la seva diversitat i la seva bellesa són un deure que no podem ignorar.

Autors: Montserrat Pons Balcells i Noemí Munné Reig
Àrees: Ciències experimentals, Ciències socials
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 17/09/15
Idioma: català

17/09/15Esgrima

Introducció a l'esport de l'esgrima: materials, modalitats i reglament bàsic.

Autor/a: Mª Isabel Torres Sánchez
Àrea: Educació física
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 17/09/15
Idioma: espanyol

21/04/15Rimas

Projecte d'activitats JClic en llengua portuguesa adreçat a alumnat educació primària sobre les rimes.

Autor/a: Márcia Silva Madeira
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 21/04/15
Idioma: portuguès

21/04/15Ortografia i memòria visual

Aquest projecte recull diferents activitats relacionades, entre d'altres, amb les paraules d'ús comú que es proposen en el treball Ortografia sense esforç de Daniel Gabarró. Amb aquestes es vol afavorir el treball i millora de la memòria visual i per tant de l'ortografia.

En un primer bloc hi ha una mostra de possibles activitats de paraules senzilles (no tenen accent). En el segon bloc la dificultat de les paraules és una mica més elevada. En el tercer bloc hi ha activitats d'aplicació d'aquestes paraules (i altres) en textos.

Autor/a: Oriol Bosch Fainé
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 21/04/15
Idioma: català

21/04/15Els gegants de Terrassa

Material didàctic per a nens i nenes sobre els Geganters de Terrassa amb activitats sobre:

 • gegants i gegantons
 • capgrossos
 • colla gegantera (geganters, uniformitat, músiques i balls i festes)
 • construcció d'un gegant
 • Terrassa, ciutat gegantera 2015

  Autor/a: Juli Castellón Jurado
  Àrea: Ciències socials
  Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
  Data: 21/04/15
  Idioma: català

09/04/15Weather and calendar

Projecte d'activitats per a l'àrea de llengua anglesa a cicle superior de primària per treballar vocabulari sobre:

 • el temps
 • les estacions
 • els mesos
 • els dies de la setmana

Autor/a: Antonia Morelló Bahilo
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 09/04/15
Idioma: anglès

09/04/15Tablas de multiplicar

Projecte d'activitats JClic per practicar les taules de multiplicar del 2 al 9.

Autor/a: Noel Jesús León Rodríguez
Àrea: Matemàtiques
Nivell: Primària (6-12)
Data: 09/04/15
Idioma: espanyol

09/04/15The hydrosphere

Les activitats aquí presentades pertanyen a la unitat didàctica "La hidrosfera" que s'imparteix als alumnes utilitzant l'anglès com a eina de comunicació. Les activitats tenen com a objectiu que l'alumne/a aprengui el vocabulari en anglès de la unitat i alguns processos senzills.

Autor/a: Carmen María Mèndez González
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivell: Secundària (12-16)
Data: 09/04/15
Idioma: anglès

09/04/15El transport en la indústria química

Projecte adreçat a alumnes de CFGM de Planta química associat al mòdul de transport de materials en planta química.

Serveix com a repàs després de cada unitat o de la matèria completa. No vol ser exhaustiu, sino donar a l'alumne/a una idea de si ha comprès la formació rebuda.

Autor/a: Carles Domènec Freixanet
Àrea: Tecnologies
Nivell: Batxillerat (16-18)
Data: 09/04/15
Idioma: català

26/03/15¡Nos vamos a la ópera!

Aquest projecte ens ajudarà a introduir-nos al món de l'òpera realitzant una sèrie d'activitats amb les que, de forma lúdica i senzilla, tindrem una idea aproximada d'aquest meravellós món del bell cant.

Autor/a: Manuel J. Martínez Pérez
Àrea: Música
Nivell: Primària (6-12)
Data: 26/03/15
Idioma: espanyol

26/03/15El museu de la meva escola

Els nens i nenes de segon de primària de l'escola Santa Susanna han creat uns quadres i els han dibuixat amb el Paint. A més a més, han posat imaginació i s'han inventat un nom per les seves obres. Aquest JClic conté activitats on s'han de relacionar els quadres amb els noms corresponents, puzles o activitats de memòria.

Autor/a: Sara Velasco Mesa
Àrea: Visual i plàstica
Nivell: Infantil (3-6)
Data: 26/03/15
Idioma: català

26/03/15España. Las comunidades Autónomas en lenguaje de signos

Activitat JClic adreçada a alumnes sords usuaris de llengua de signes espanyola. Consta d'activitats d'identificació del nom de la comunitat autònoma, localització en el mapa d'Espanya, fotografies d'imatges associades a aquesta comunitat i el signe que la representa, així com activitats d'associació entre els elements esmentats. També té puzles en què s'ordenen les lletres del nom de la comunitat juntament amb la imatge al·lusiva que apareix darrere.

Autor/a: Teresa López Vicente
Àrees: Ciències socials, Llengües
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 26/03/15
Idioma: espanyol

26/03/15Las figura geométricas planas

El projecte està format per un conjunt d'activitats tant d'informació com exercicis, en què els estudiants podran aprendre de forma senzilla les figures planes. Inclou la definició de polígon, les seves parts, el càlcul del perímetre, la classificació dels polígons segons els costats, classificació de triangles (segons els costats i els angles) i finalment, la classificació de quadrilàters (paral·lelograms i no paral·lelograms), tot això amb la seva respectiva informació i activitats.

S'han pretès utilitzar objectes de l'entorn, perquè l'alumne aprengui a associar els diferents objectes amb les figures planes i així deixar de banda la geometria estàtica que sempre s'ha impartit en l'àrea de matemàtiques.

Autor/a: Gema Guerrero Suárez
Àrea: Matemàtiques
Nivell: Primària (6-12)
Data: 26/03/15
Idioma: espanyol

26/03/15Les aus rapinyaires

Aquest JClic sobre les aus rapinyaires és un projecte d'unes vint activitats on s'intenta mostrar quines són les característiques que diferencien les aus rapinyaires de la resta d'aus. També es presenten els diferents grups d'aus rapinyaires i quines són les seves principals característiques.

Autor/a: Vanessa Quintana Mourelle
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 26/03/15
Idioma: català

26/03/15Els ocells de Catalunya

En aquest projecte d'activitats JClic s'inclouen diferents activitats amb diferents modalitats per tal de donar a conèixer diferents ocells de Catalunya.

Autor/a: Joaquima Paretas Ros JOAQUIMA PARETAS ROS
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 26/03/15
Idioma: català

19/03/15El modelatge del relleu. Agents i processos geològics externs

Aquest projecte JClic tracta de la geomorfologia externa, els canvis en el modelatge del relleu causades per la hidrosfera, l'atmosfera i la biosfera. De la influència dels agents geològics externs i la descripció dels diferents processos geològics implicats. També es descriu la influència de la litologia en l'evolució d'un relleu.

 • Els agents geològics externs associats a la hidrosfera, a l'atmosfera i a la biosfera.
 • Els processos geològics externs associats a cadascun dels agents: meteorització, erosió, transport i sedimentació.
 • Modelatges del relleu: fluvial, glacial, litoral i eòlic.
 • Meteorització: mecànica, química i biològica.

Autor/a: Pere Petrús Robert
Àrea: Ciències experimentals
Nivells: Secundària (12-16), Batxillerat (16-18)
Data: 19/03/15
Idioma: català

19/03/15La càmera digital

Aquest JClic tracta de donar a conèixer les parts d'una càmera digital i els diferents plans fotogràfics, per poder realitzar diversos tipus de fotografies.

Autor/a: Joana Pujol Vigas
Àrea: Visual i plàstica
Nivell: Primària (6-12)
Data: 19/03/15
Idioma: català


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya