inici | comunitat | rss

Canal RSS de notícies

Canal RSS de notícies de la zonaClic

El canal RSS de la zonaClic ofereix informació actualitzada sobre les novetats que es van produïnt al web. Podeu consultar-les directament des d'aquesta pàgina o mitjançant qualsevol aplicació capaç de llegir RSS. Hi ha dos tipus de lectors RSS: els que s'instal·len a l'ordinador, com el Thunderbird o el Firefox, i els serveis en línia com Google, Bloglines, NewsGator o MyYahoo!. Per afegir el canal zonaClic a un d'aquests serveis feu clic al seu botó:

Afegir la zonaClic al Google ReaderAfegir la zonaClic al BloglinesAfegir la zonaClic al NewsGatorAfegir la zonaClic al My Yahoo!

09/03/16Els escacs a l'escola

A la nostra escola ja fa temps que apostem per la introducció dels escacs com a eina educativa i com a eina que desenvolupa competències a través del joc. Estem convençuts que els escacs tenen molts avantatges intel·lectuals i és per això que cada curs anem augmentant les activitats relacionades amb els escacs. D'aquesta millora constant sorgeix aquest JClic, el qual, està dedicat a recollir les normes i els coneixements més bàsics que qualsevol nen o nena necessita per iniciar-se en el món dels escacs.

Autor/a: Jordi Franquet Montamat
Àrees: Ciències socials, Llengües, Matemàtiques
Nivell: Primària (6-12)
Data: 09/03/16
Idioma: català

21/02/16Estrelles

Activitat sobre el projecte de les estrelles que tracta conceptes relacionats amb l'univers i l'espai.

Autor/a: Mercè Comas Manresa
Àrea: Ciències experimentals
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 21/02/16
Idioma: català

11/02/16Funciones inorgánicas

Activitats per al reconeixement de les funcions químiques inorgàniques.

Autor/a: Alejandro Martín
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Secundària (12-16)
Data: 11/02/16
Idioma: espanyol

11/02/16Multiplicar

Aprenentatge i autoavaluació de les TAULES DE MULTIPLICAR per a iniciar els alumnes progresivament en la memorització de les taules. Recomanat a partir de segon de primària.

Autor/a: Paulí Pérez Calabuig
Àrea: Matemàtiques
Nivell: Primària (6-12)
Data: 11/02/16
Idioma: català

04/02/16Conociendo Venezuela, los estados y sus capitales

Material adreçat a estudiants de primària que té com a objectiu conèixer a Veneçuela, els seus estats i capitals a través d'activitats d'associació, resposta escrita, trencaclosques, sopes de lletres i identificació.

Autor/a: Carlos Toro
Àrea: Ciències socials
Nivell: Primària (6-12)
Data: 04/01/16
Darrera revisió: 04/02/16
Idioma: espanyol

04/02/16Conociendo al municipio Zamora-Edo

Material dirigit a estudiants de primària que té com a objectiu conèixer el municipi Zamora, Edo. Aragua, Veneçuela, la ubicació, les parròquies que la integren, els llocs històrics i turístics, les activitats econòmiques i religioses a través d'activitats d'associació, trencaclosques, sopes de lletres i identificació.

Autor/a: Lisbeth Seijas
Àrea: Ciències socials
Nivell: Primària (6-12)
Data: 04/01/16
Darrera revisió: 04/02/16
Idioma: espanyol

04/02/16El virus de la Chikungunya

Material dirigit a estudiants de 4t a 6è de primària que té com a objectiu conèixer el virus de la Chikungunya, els símptomes, prevenció i tractament per combatre'l.

Autor/a: Carlos Toro
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 04/01/16
Darrera revisió: 04/02/16
Idioma: espanyol

04/02/16El trompo de los alimentos

Projecte d'activitats adreçades a nens i nenes d'educació infantil que té com objectiu conèixer la piràmide alimentària i les seves parts a través d'activitats de memòria, identificació i trencaclosques. Projecte d'activitats educatives adreçats a nenes i nens d'educació infantil que té com a objectiu conèixer la virolla alimentari i les seves parts, a través d'activitats de memòria, trencaclosques i identificació. Projecte d'activitats educatives adreçats a nenes i nens d'educació infantil que té com a objectiu conèixer la virolla alimentari i les seves parts, a través d'activitats de memòria, trencaclosques i identificació.

Autor/a: Carlos Toro
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 04/01/16
Darrera revisió: 04/02/16
Idioma: espanyol

04/02/16Conociendo los dinosaurios

Material adreçat a estudiants d'educació infantil que té com a objectiu conèixer els primers dinosaures que van existir a la terra a través d'activitats d'identificació, trencaclosques, memòria i d'exploració.

Autor/a: Carlos Toro
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 04/01/16
Darrera revisió: 04/02/16
Idioma: espanyol

01/02/16Galí: Aranès

Aquesta versió del Galí conté més de 1.500 exercicis d'aranès (nom que rep la llengua occitana a la Vall d'Aran) organitzats en 56 sessions de treball que es reparteixen en sis grans blocs temàtics:

 1. Com s'escriu? Com se pronóncie?
 2. Qui só? Com só?
 3. Quina hora ei? Quin dia èm? Qué m'agrade?
 4. Qué mimgi? A on viui?
 5. Qué hèsqui? Qué crompi? Tà on vau?
 6. Morfosintaxi
En cada bloc hi ha sessions corresponents a dos nivells de dificultat:
 • Iniciació
 • Aprofundiment
Aquestes activitats formen part de l'aplicatiu Galí en línia. Aquest projecte és l'evolució del CD-ROM "Galí", que va ser produït l'any 2000 en el marc d'un projecte europeu conjuntament pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Pyrénées-Orientales i el Centre de Recursos Pedagògics "Maria Montessori" de l'Alguer.

Altres versions del Galí:

Autors: Josep Pi, Lluïsa Bruch, Maria Areny i Montserrat Torra. Dibuixos: GANG, estudi multidisciplinari. Programació: Francesc Busquets. Veu: Montserrat Pedarròs
Àrea: Llengües
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 24/05/13
Darrera revisió: 01/02/16
Idioma: occità

28/01/16Día de la independencia indígena

Material adreçat a estudiants d'educació infantil que té com a objectiu commemorar el dia de la resistència indígena, a través d'activitats de memòria, trencaclosques i identificació.

Autor/a: Carlos Toro
Àrea: Ciències socials
Nivell: Infantil (3-6)
Data: 04/01/16
Darrera revisió: 28/01/16
Idioma: espanyol

28/01/16Solucionamos conflictos

Activitats adreçades al segon cicle d'educació infantil que pretén treballar la resolució pacífica de conflictes a l'aula. Es presenten cinc conflictes que poden sorgir entre l'alumnat i per a cada un d'ells es presenten cinc tipus d'activitats: associar el conflicte amb la seva solució adequada, ordenar la seqüència per resoldre el conflicte, associar el conflicte amb la seva causa adequada, associar cada solució amb les seves conseqüències i identificar què podem fer davant d'un conflicte.

Autor/a: Rocío Crespo Ovelleiro
Àrea: Diversos
Nivell: Primària (6-12)
Data: 28/01/16
Idioma: espanyol

21/01/16Los triángulos

Aquest projecte reforça les definicions dels diferents tipus de triangles:

 • Elements d'un triangle
 • Classificació de triangles
 • Teorema de suma d'angles interiors

Autor/a: Pablo Valenciano Moratinos
Àrea: Matemàtiques
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 21/01/16
Idioma: espanyol

21/01/16Sílabas trabadas

Activitats de llengua perquè els alumnes del primer cicle d'Educació Primària treballin les síl·labes travades, tant en la seva pronunciació com en la seva escriptura.

També és adequada per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Autor/a: Carmen Conde Santos
Àrea: Llengües
Nivell: Primària (6-12)
Data: 21/01/16
Idioma: espanyol

14/01/16Las decenas y las centenas

Sèrie de 15 exercicis per a ubicar la unitat, la desena i la centena, canvi de desena i la cerca de a desena més propera.

Autor/a: Alberto López Muñiz
Àrea: Matemàtiques
Nivell: Primària (6-12)
Data: 14/01/16
Idioma: espanyol

14/12/15Un niño diferente en nuestra escuela

Exercicis de comprensió lectora a partir d'il·lustracions. Hi ha dos nivells: Infantil i primària. A cada nivell podem trobar un conte adaptat segons l'etapa, i activitats per a cada nivell. S'accedeix a través de menús d'elecció.

El conte i les activitats d'infantil estan en majúscula i tenen àudio. Les de primària estan en cursiva i sense so.

Autors: Marta Pérez Calvo. Dibuixos: Sara Ferrer Pérez. Veu: Pablo Ferrer Pérez
Àrea: Llengües
Nivells: Infantil (3-6), Primària (6-12)
Data: 14/12/15
Idioma: espanyol

12/11/15La fotosíntesis

En aquestes activitats es pretén fer un repàs sobre el procés de la fotosíntesi i de la reproducció de les plantes.

Autor/a: Marian Riquelme Toledo
Àrea: Ciències experimentals
Nivell: Primària (6-12)
Data: 12/11/15
Idioma: espanyol

12/11/15Réduire mes déchets, nourrir la terre

Aquest JClic és el treball multimèdia del programa "Reduïm residus, nodrim la Terra", que s'emmarca en el Projecte Sciences et Société, amb un treball de continguts de ciència i ciutadania per mitjà de les llengües catalana, francesa i portuguesa.

Amb ell es vol donar a conèixer temes relacionats amb la prevenció dels residus domèstics, la tria selectiva dels residus i la promoció i la necessària facilitació de la creació del compostatge a partir dels residus orgànics produïts a casa, per tal de reduir la quantitat de contaminació residual que emetem com a ciutadans.

Autor/a: Jordi Ortiz de Antonio
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 12/11/15
Idiomes: català, francès, portuguès

12/11/15Vivre avec le soleil

Aquest JClic és el treball multimèdia del programa "Viure amb el Sol", que s'emmarca en el Projecte Sciences et Société, amb un treball de continguts de ciència i ciutadania per mitjà de les llengües catalana, francesa i portuguesa.

Amb ell es vol donar a conèixer temes relacionats amb el Sol; com la prevenció davant de les ingerències dels rajos ultraviolats, la prevenció de cops de calor, les insolacions i els càncers de pell, entre d'altres; i valors de convivència ciutadana, com la igualtat per raó de color de pell.

Autor/a: Jordi Ortiz de Antonio
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 12/11/15
Idiomes: català, espanyol, portuguès

12/11/15Manger, bouger pour ma santé

Aquest JClic és el treball multimèdia del programa "Mengem i movem-nos per la salut", que s'emmarca en el Projecte Sciences et Société, amb un treball de continguts de ciència i ciutadania per mitjà de les llengües catalana, francesa i portuguesa.

Amb ell es vol donar a conèixer temes relacionats amb la importància d'una dieta variada i equilibrada per portar una vida saludable, i els avantatges de dur a terme l'exercici físic necessari per combatre el sedentarisme.

Autor/a: Jordi Ortiz de Antonio
Àrees: Ciències experimentals, Llengües
Nivells: Primària (6-12), Secundària (12-16)
Data: 12/11/15
Idiomes: català, francès, portuguès


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya