edu365.cat  
Inici
 
 

 

Producció
Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Servei d'Ensenyament del Català
i Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Coordinació i disseny d'activitats
Josep Pi i Mallarach

Programa JClic
Francesc Busquets i Burguera

Desenvolupament de les activitats
Maria Areny i Busquets
Lluïsa Bruch i Salada
Josep Pi i Mallarach
Montserrat Torra i Puigdellívol

Versió algueresa
Luca Scala

Assessorament lingüístic català nord-occidental
Imma Creus i Bellet
Joan Julià i Munné

Disseny gràfic, animació i dibuixos
GANG, estudi multidisciplinari

Veus català central
Neus Sendra i Gubianes
Carles Martínez i Davó
Enregistraments sonors del curs audiovisual Digui Digui.

Veus català nord-occidental
Oriol Bosch i Muntañés
Enric Brascó i Baiges
Gisela Gardeñes i Forns
Enric Pinyol i Leal
Romina Rodríguez i Bañeres
Cristina Rodríguez i Orgaz

Veus versió algueresa
Aldo Dore
Maria Antonieta Martínez
Anna Scala
Luca Scala

Veus versió occitana
Montserrat Pedarrós Delaurens

Postproducció de so
Joan Domènec Andrés i Magallón
Francesc Solsona i Roca
Jordi Cosó Vallès

Freqüència Lleida
L'enregistrament de la versió nord-occidental ha tingut la col·laboració de l'emissora de ràdio Freqüència Lleida, que ha cedit els seus estudis i suport tècnic.

 

Referències

Part de les activitats són adaptació del curs audiovisual Digui Digui i han estat reproduïdes amb l'autorització corresponent.

La majoria de les activitats incloses en el GALÍ són de creació específica per al projecte, però unes poques han estat adaptades de les fitxes dels Centres d’autoaprenentatge de llengua catalana, extretes dels següents llibres de text i de consulta que es poden trobar al mercat:
- Badia, D. i altres (1985). Llibreta autocorrectiva de vocabulari. Vic: Eumo Editorial
- Fargas, A. i altres (1979-91). Llibretes d’exercicis autocorrectius (1-5). Vic: Eumo Editorial
- Mas, M. i altres (1984). Digui Digui. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Enciclopèdia Catalana

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Centre Départemental de Documentation Pedagogique des Pyrénées Orientales
Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori
Universitat de Lleida - Laboratori de fonètica experimental "Pere Barnils" Gobierno de Aragón - Departamento de Educación, Cultura y Deporte Ciutat de l'Alguer

Conselh Generau d'Aran

 

 

Amb el suport de la Comissió Europea

Comissió Europea

 

 

La informació continguda en aquesta publicació no reflecteix
necessàriament la posició o l'opinió de la Comissió Europea.