edu365.cat  
inici
 
 

El Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge interactiu de les llengües catalana i occitana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu.

El Galí introdueix l'alumnat a un nivell bàsic de llengua catalana i occitana a partir d'activitats seqüenciades i programades que desenvolupen les habilitats bàsiques de coneixement lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. Es treballen el vocabulari i les expressions més bàsiques que requereix la integració de l'alumnat dins del sistema educatiu, en el marc de la metodologia d'autoaprenentatge lingüístic.

El projecte original, del qual ha sortit el Galí en línia, va ser el CD-ROM "Galí", que va ser produït l'any 2000 en el marc d'un projecte europeu conjuntament pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Pyrénées-Orientales i el Centre de Recursos Pedagògics "Maria Montessori" de l'Alguer.

Requisits tècnics

El Galí en línia fa servir el programa JClic per mostrar activitats multimèdia inserides en una pàgina web. Per realitzar els exercicis cal un ordinador multimèdia connectat a Internet que tingui instal·lat un motor Java, versió 1.3.1 o superior. Per a més informació sobre la instal·lació i configuració del motor Java, consulteu el web del projecte JClic.

Algunes activitats consisteixen a enregistrar la pròpia veu i comparar el resultat amb un patró. Per realitzar-les cal tenir connectat un micròfon a la targeta de so, i configurar-lo per tal que el nivell d'enregistrament sigui òptim.

També convé tenir una bona connexió a Internet, ja que en les activitats hi ha fitxers de so MP3 que obliguen a descarregar una gran quantitat d'informació abans d'iniciar cada sessió.

Blocs, sessions i nivells

El Galí en línia conté més de 1.500 exercicis organitzats en 56 sessions de treball, que es reparteixen en sis grans blocs temàtics:

 1. Com s'escriu? Com es pronuncia? | Com s'escriu? Com se pronóncie?
 2. Qui sóc? Com sóc? | Qui sò? Com sò?
 3. Quina hora és? Quin dia som? Què m'agrada? | Quina hora ei? Quin dia èm? Qué m'agrade?
 4. Què menjo? On visc? | Qué mimgi? A on viui?
 5. Què faig? Què Compro? On vaig? | Qué hèsqui? Qué crompi? Tà on vau?
 6. Morfosintaxi | Morfosintaxi

En cada bloc hi ha sessions corresponents a dos nivells de dificultat:

Color verd: iniciació
Color taronja: aprofundiment

Modalitats de treball

El Galí en línia es pot fer servir de dues maneres diferents:

 • En la modalitat d'aprenentatge lliure es pot accedir a qualsevol sessió sense que quedi cap constància dels resultats obtinguts en realitzar els exercicis.
 • L'aprenentatge guiat està reservat als usuaris registrats de la XTEC o de XTECBlocs. En aquesta modalitat el sistema enregistra el resultat dels exercicis i mostra uns indicadors visuals que permeten distingir les sessions ja superades de les que encara no ho estan:

  Sessió o bloc d'iniciació superat
  Sessió o bloc d'aprofundiment superat

  Per superar una sessió cal realitzar tots els seus exercicis amb un nivell d'encert superior al 75%. Per superar un bloc cal haver superat totes les seves sessions.

  Quan s'entra per primera vegada en la modalitat d'aprenentatge guiat el sistema ofereix la possibilitat de realitzar una prova de nivell inicial. És important realitzar correctament el màxim nombre d'exercicis en aquesta prova, ja que a partir dels resultats obtinguts es convaliden automàticament determinades sessions i blocs de contingut.

En qualsevol cas, l'alumnat sempre pot consultar els resultats dels exercicis que hagi realitzat en cada sessió de treball.

Els tipus d'activitats

ASSOCIACIÓ
IDENTIFICACIÓ
SOPES DE LLETRES
TRENCACLOSQUES
ORDENAR PARÀGRAFS
TEXT
OMPLIR BUITS
COMPLETAR TEXT
EXPLORACIÓ
FONÈTICA PRONÚNCIA
   

Els botons

A la part inferior esquerra de la pantalla del JClic hi apareix un conjunt de botons que tenen diverses funcions en el desenvolupament d'una sessió:
Retrocedir a l'activitat anterior de la sessió
Avançar a l'activitat següent de la sessió

Tornar a fer l'activitat actual

Mostrar informació sobre la sessió actual

Consultar l'ajuda de l'activitat (si està disponible)

Per interrompre l'execució de les activitats d'una sessió i tornar al menú cal fer servir el botó "Retrocedir" (fletxa cap enrere) del navegador.

Descàrrega de fitxers

El Galí fa servir moltes imatges i sons. Els fitxers d'aquests materials han estat comprimits al màxim (format GIF i JPG per a les imatges i MP3 per als sons), però tot i així hi ha algunes sessions de treball que requereixen fins a 5 Mb d'informació. Si es disposa d'una connexió de banda ampla (ADSL o cable) això no suposa cap problema especial, però en les connexions per mòdem o XDSI la descàrrega d'aquests fitxers pot provocar alguns minuts d'espera.

Hi ha dues opcions de descàrrega dels fitxers:

 • Començar ràpidament i anar descarregant les imatges i els sons a mida que es necessitin. La sessió arrencarà de seguida, però cada vegada que passem d'activitat ens trobarem amb una pausa que serà més o menys llarga segons la quantitat d'imatges i sons que calgui descarregar. És l'opció recomanada si us connecteu a internet mitjançant un mòdem.

 • Descarregar tots els fitxers a l'inici, i treballar després sense interrupcions. Aquesta modalitat pot provocar una pausa més llarga a l'inici, però no ens farà esperar quan passem d'una activitat a l'altra. És l'opció més recomanable si teniu una connexió de tipus ADSL o cable.

La selecció de la modalitat de descàrrega de fitxers es fa només una vegada, just abans d'entrar a la primera sessió de treball. A partir d'aquí se suposa que voleu mantenir l'opció escollida. Per canviar d'opció tanqueu la finestra del navegador i torneu a començar per la pantalla principal del Galí.