edu365.cat
 
Blocs temàtics
 

 

MORFOSINTAXI

Substantius i adjectius
Combinacions de pronoms
Quantificadors i indefinits
El verb: el subjuntiu
Obligació i probabilitat
Correlació de temps verbals

[enrere]