AVALUA EL TEU GRAU DE COMPETÈNCIA!

Ara és el moment de reflexionar sobre els objectius que has assolit i els que t'has de fixar per al futur. Per fer-ho, descarregat  la graella d'autoavaluació fent clic damunt la imatge, imprimeix-la i completa-la tot seguint les instruccions contingudes en el mateix document.