PROJECTE FINAL: TU SÍ QUE EN SAPS!

 1. ­­
  empresesAl PQPI volem crear un banc de recursos que serveixi de material de consulta per a les noies i nois que el cursaran en els propers anys. La teva contribució personal serà redactar un text sobre l'activitat ­econòmica i el procés de producció, que resumeixi la informació bàsica que has après en aquest quadern virtual.

  Però no tot s'hi val! Tingues present que en el teu resum han de constar-hi les paraules següents: ­béns, serveis,  activitat econòmica, factors productius, treball, capital, recursos naturals, empreses, famílies, unitat de consum, unitat de producció, empresariat, mercat, sector primari, sector secundari, sector tercia­ri i globalització.

  A més, cal que creis un mapa conceptual del tema que serveixi d'il·lustració  per al text que escriguis i que, òbviament, sigui útil i entenedor per a qui vulgui repassar i/o memoritzar els conceptes clau.

  El mapa conceptual pots fer-lo de manera manual o bé utilitzant el programari del què disposi l'ordinador amb el qual treballis i imprimint-lo després com a mínim en mida DINA-4. En ambdós casos, pensa que també seria interessant que prengués la forma d'un mural per a poder penjar-lo a l'aula.

  Una vegada el teu treball hagi estat avaluat, passarà a formar part del teu portfoli.

  ­

  CONSELLS:

  1)- Si vols consells sobre com pots fer un bon resum, consulta aquesta web:  http://www.xtec.cat/~mibanez1/resum.htm  Per saber com fer un mapa conceptual, pots mirar aquestes diapositives

  ­
  2)- Procura escriure de manera ordenada i coherent per expressar un missatge inequívoc. En acabar, revisa el text  escrit, concentrant-te selectivament tant en el contingut (idees, estructura, etc.) com en els aspectes formals (gramàtica, puntuació, ortografia, etc.).­

  3)- Si ho desitges, a l’espai en blanc d’aquí sota pots anotar les idees essencials que no has d'oblidar inserir en el teu treball.  ­ ­