COM ENS DESPLACEM

Gràcies al nostre esquelet podem caminar i, també, córrer, saltar, grimpar i adoptar un gran nombre de postures i fer moviments molt diversos. Quan caminem, les cames i els peus suporten tot el pes del cos; la columna vertebral es manté recta aguantant el pes del cap i d’allò que puguem portar a les mans. És convenient que repartim el pes entre els dos braços, o bé que el carreguem directament a l’esquena, perquè la columna es mantingui recta.

L’ESQUELET

L’esquelet és el conjunt d’ossos del cos humà, està format per 206 ossos, de formes i mides diferents.

Les funcions de l’esquelet són dues:

sostenir el cos i facilitar el moviment. Sense ossos el nostre cos s’aixafaria contra terra i per desplaçar-nos ens hauríem d’arrossegar.

protegir els òrgans més delicats. Sense aquesta protecció, l’organisme seria vulnerable als accidents.

Els ossos són un conjunt de peces dures i resistents que aguanten el cos i li donen forma i resistència.

Sense ossos el cos seria fluix i tou com un cuc. Els ossos són vius, per això si ens els trenquem es poden arreglar i poden créixer (de fet fins als vint anys els ossos poden créixer).

Quan naixem els ossos són tous perquè estan fets de cartílag, que és resistent i flexible, que s’anirà endurint progressivament.

D’ossos, n’hi ha de formes i mides molt diferents. Els agruparem en:

ossos llargs, com el fèmur, situat a la cuixa.

ossos curts, com les vèrtebres, que formen la columna vertebral.

ossos plans, com els del crani. Els ossos llargs de les extremitats són forts i lleugers però no són massissos perquè si ho fossin pesarien massa. A dins dels ossos llargs hi ha una cavitat que conté el moll de l’os, on es fabriquen alguns dels components de la sang.

PARTS DE L'ESQUELET

A l’esquelet humà hi podem distingir quatre parts: el cap, el tronc, les extremitats superiors i les extremitats inferiors.

EL CAP

Al cap hi tenim dues parts diferents: el crani i la cara.

• Els ossos del crani formen entre si una mena de caixa. Aquests ossos estan soldats els uns als altres i no tenen moviment. Són ossos plans. Els ossos del cap protegeixen el cervell que és tou i delicat i eviten que es lesioni.

• Els ossos de la cara estan situats a la part frontal del cap. Només la mandíbula inferior té moviment per permetre que mengem i parlem. Les dents se subjecten a les mandíbules per poder mastegar els aliments.

EL TRONC

El tronc és la part del cos compresa entre el coll i les extremitats.

Al tronc podem diferenciar tres parts: el tòrax, l’abdomen, i l’esquena.

Al tòrax s’hi troba una estructura anomenada caixa toràcica. La caixa toràcica està formada per les costelles i l’estèrnum, aquests ossos protegeixen els pulmons i el cor. Les costelles estan formades per 24 ossos llargs i estrets que s’uneixen a l’estèrnum, a la clavícula i a les vèrtebres. L’estèrnum és un os llarg i pla situat a la part davantera del tòrax.

A l’esquena hi trobem la columna vertebral, uns ossos curts que aguanten tot el cos i el sostenen recte. La columna vertebral està formada per 33 ossos curts que encaixen perfectament entre ells i que s’anomenen vèrtebres. Pel mig de les vèrtebres hi ha un orifici per on passen els nervis que van des del cervell a tot el cos.

LES EXTREMITATS SUPERIORS

Els braços dels éssers humans s’anomenen extremitats superiors. Les extremitats superiors estan formades per quatre parts diferenciades: l’espatlla, el braç, l’avantbraç i la .

A l’espatlla hi trobem la clavícula i l’omòplat. L’espatlla està situada a l’esquena i hi ha molts músculs que s’hi enganxen per fer els moviments dels braços.

Al braç només hi trobem un os molt llarg, l’húmer.

L’avantbraç est÷a format per dos ossos, el radi i el cubit Estan unides al tronc per la clavícula i l’omòplat.

A la mà hi ha un total de 27 ossos petits que formen tres grups: carpians (situats al canell), metacarpians (situats al palmell) i falanges (situats als dits).

LES EXTREMITATS INFERIORS

Les cames dels éssers humans s’anomenen extremitats inferiors. Les extremitats inferiors estan formades per les cuixes, les cames i els peus. Estan unides al tronc per la pelvis.

La cuixa només té un os, el fèmur, que és l’os més llarg del nostre cos.

La cama està formada per dos ossos llargs, la tíbia i el peronè, i per un os rodó, la ròtula, que es troba al genoll.

Al peu hi trobem 26 ossos petits.

Pots llegir més informació a l'edu365.


 1. Per a què serveix el nostre esquelet?
  Per a menjar
  Per a protegir els òrgans del nostre cos
  Per a jugar
  Per a facilitar el moviment del nostre cos
  Per a escriure i llegir.
  Per a sostenir el cos
 2. Completa les frases següents amb la paraula adequada:
  a) Els ossos del cap són ossos 
  llargs
  plans
  curts
 3. b) Les vèrtebres són ossos
  llargs
  curts
  plans
 4. A quina part del nostre cos trobarem les vèrtebres?
  Al següent enllaç hi ha un esquelet que s'ha de completar.