<a href="./../di1.mp3"></a>

La divisió ens serveix per repartir en parts iguals o fer grups iguals.

Els termes de la divisió són:

 • El dividend, que és la quantitat que s'ha de repartir.
 • El divisor, que és el nombre de parts en què s'ha de repartir la quantitat.
 • El quocient, que és la quantitat que toca a cada part.
 • El residu, que és la quantitat que sobra.

 1. Quins són els termes que formen part de la divisió?
  Minuend, divisor, quocient i diferència
  Dividend, divisor, quocient i producte
  Dividend, divisor, quocient i residu
  Dividend, divisor, factor i residu
 2. Llegeix els problemes següents i selecciona en quins utlitzaries la divisió per resoldre'ls:
  Vull anar a comprar pilotes, si cada una val 2 €, quant em valdran 3 pilotes?
  A cicle mitjà són 96 alumnes. Avui 79 han anat a fer una excursió al zoo. Quants alumnes no han anat d'excursió?
  Amb 30 bales, quantes bosses de 5 bales podem omplir?
  En Pere té 8 globus, la Marta 5 i jo 2. Quants globus tenim entre tots tres?
  Tinc 36 móres i les vull repartir entre 4 amics. Quantes n'hauré de donar a cada un?
 3. Quina de les següents operacions és una divisió?