Per comprovar que una divisió està ben feta, es pot fer la prova de la divisió.

Els passos que cal seguir són els següents:

  • Primer, es multiplica el quocient pel divisor.
  • Després, s'hi suma el residu.
  • El resultat de la suma ha de ser el mateix nombre que el dividend.

Fixa't en l'exemple:

 


  1. Marca quina és la prova correcta per la divisió següent:
  2. Selecciona les divisions que creguis que són correctes:
    Abans de fer aquest exercici, ja que per poder fer correctament les divisions, t'has de saber molt bé les taules de multiplicar, et proposo que les repassis una mica amb el JClic següent:
  3. Ja que has hagut de pensar força per fer l'últim exercici, ara te'n proposo un de més divertit. Uneix els punts i trobaràs el dibuix d'un personatge de dibuixos animats: