El material gràfic és del llibre de Vicens Vives
 1. Entre els cercles polars i els pols cal localitzar la zona climÓtica?
  Freda
  Temperada
  CÓlida
  Polar
 2. Entre els tr˛pics i els cercles polars es localitza la zon climÓtica
  CÓlida
  Temperada
  Polar
  Freda
 3. Entre els tr˛pics i l'equador es localitza la zona climÓtica...
  Temperada
  Freda
  Humida
  CÓlida
 4. Les zones climÓtiques fredes tenen...
  Un estiu molt llarg
  Un hivern molt curt
  Un estiu molt curt
  4 estacions
 5. La temperatura mitjana es situa per sota dels 0 ║C a la zona climÓtica...
  CÓlida
  Temperada
  Glacial
  Freda
 6. La Temperatura mitjana anual de les zones de clima cÓlid Ús...
  Entre 0 ║C i 10 ║C
  Entre 0 ║C i 20 ║C
  Entre -10 ║C i 20 ║C
  Superior a 20 ║C
 7. A quina zona climÓtica es troba la PenÝnsula IbŔrica?
  Freda
  CÓlida
  Temperada
  Seca
 8. La zona climÓtica cÓlida es caracteritza per tenir...
  4 estacions ben diferenciades
  No hi ha estacions, tot l'any fa la mateixa temperatura
  No hi ha hivern, el mes mÚs fred supera els 18 ║C
  3 estacions ben diferenciades
 9. Els climes temperats tenen una temperatura mitjana anual entre...
  Entre 10 ║C i 20 ║C
  Entre 0 ║C i 20 ║C
  Entre 0 ║C i 10 ║C
  Inferior a 10 ║C
 10. Les zones climÓtiques temperades es caracteritzen per tenir...
  Una estaciˇ humida i una altra seca
  L'hivern molt curt
  4 estacions
  Les estacions quasi no es diferencien