El material gràfic és del llibre de Vicens Vives
 1. Observa la temperatura i les precipitacions anuals del climograma. En quina estació fa més calor i plou menys?
  Estiu
  Hivern
  Primavera
  Tardor
 2. La temperatura mitjana és propia d'un clima de la zona...
  Temperada
  Freda
  Cŕlida
  Altra
 3. Observa la temperatura i les precipitacions anuals del climograma. Amb quin clima de la terra es correspon?
  Mediterrani
  Desčrtic
  Continental
  Tropical
 4. Les temperatures durant tot l'any són...
  Temperades
  Variables segons l'estació de l'any
  Altes
  Suaus
 5. Les precipitacions durant tot l'any són...
  Escasses
  Bastant escasses
  Molt abundants (sobre 2.000 mm)
  Abundants (sobre 1.000 mm)
 6. Observa la temperatura i les precipitacions anuals del climograma. Amb quin clima de la terra es correspon?
  Tropical
  Equatorial
  Alta Muntanya
  Oceŕnic
 7. Les temperatures durant tot l'any són...
  Baixes
  Suaus
  Temperades
  Altes
 8. Les pluges marquen dues estacions ben diferenciades...
  Tardor i Primavera
  Hivern i Estiu
  Estació Seca i Estació Humida
  No hi ha estacions
 9. Observa la temperatura i les precipitacions anuals del climograma. Amb quin clima de la terra es correspon?
  Tropical
  Desčrtic
  Equatorial
  Mediterrani
 10. La temperatura al llarg de l'any és...
  Molt freda
  Freda
  A l'estiu fa molta calor
  Només fa fred a l'hivern
 11. Les precipitacions al llarg de tot l'any són...
  Molt abundants
  Abundants
  Semblants a les de Barcelona
  Quasi inexistents
 12. Observa la temperatura i les precipitacions anuals del climograma. Amb quin clima de la terra es correspon?
  Desčrtic
  Alta Muntanya
  Polar
  Continental
 13. Les temperatures al llarg de l'any són...
  Moderades
  Altes
  Molt Altes
  Molt fredes
 14. Les precipitacions durant tot l'any són...
  Moderades i contínues
  Molt abundants
  Més abundants a l'estiu
  Escasses
 15. Observa la temperatura i les precipitacions anuals del climograma. Amb quin clima de la terra es correspon?
  Oceŕnic
  Monsňnic
  Tropical
  Alta Muntanya
 16. Les diferčncies de temperatura entre estiu i hivern són...
  Mínimes
  Moderades
  Extremes
  Cap
 17. Les precipitacions, més aviat escasses, es concentren a...
  Hivern
  Primavera
  Tardor
  Estiu
 18. Observa la temperatura i les precipitacions anuals del climograma. Amb quin clima de la terra es correspon?
  Oceŕnic
  Continental
  Alta Muntanya
  Tropical