1. 1. Sigui , aleshores:

  a)
  b)
  c)
  d)
 2. 2. Sigui , aleshores:

  a)
  b)
  c)
  d)
 3. 3. Sigui , aleshores:

  a)
  b)
  c)
  d)
 4. 4. La solució de l’equació  és:
  a)
  b)
  c)
  d) No té solució
 5. 5. Sigui la matriu ,
  a) L’adjunt de l’element és -6
  b) L’adjunt de l’element és -1
  c) L’adjunt de l’element és 3
  d) L’adjunt de l’element és -14
 6. 6. El determinant de  val:
  a) -7
  b) 7
  c) -6
  d) 6
 7. 7. Sigui . Aleshores  és igual a:
  a)
  b)
  c)
  d)
 8. 8. Siguin  . Aleshores  és igual a:

  a)
  b)
  c)
  d)
 9. 9. Indica quina de les següents afirmacions és certa:

  a) siguin quines siguin A i B
  b) perquè A i B, en general, no commuten
  c) siguin quines siguin A i B
  d) sí i només si A i B quadrades
 10. 10. Siguin A, B i C tres matrius quadrades de les mateixes dimensions. Sabem que  i , aleshores: la solució de l’equació matricial  és:
  a)
  b)
  c)
  d) No podem assegurar que existeixi solució
 11. 11. La matriu inversa de  és:
  a) No existeix inversa perquè
  b)
  c)
  d)
 12. 12. Indica quina de les següents afirmacions és certa:
  a) Tota matriu té inversa
  b) Tota matriu quadrada té inversa
  c) Tota matriu quadrada amb determinant no nul té inversa
  d) Cap matriu té inversa
 13. 13. Sigui . Quina de les següents afirmacions és FALSA?

  a)
  b)
  c) No existeix
  d)
 14. 14. Sigui A una matriu quadrada  i tal que , aleshores:
  a) Tots els elements de matriu de A són nuls
  b) A no té inversa
  c)
  d)
 15. 15. Sigui  , aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)
 16. 16. Sigui  , aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)
 17. 17. Sigui  una matriu. Li afegim una nova columna i designem  la nova matriu, aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)
 18. 18. Siguin A i B matrius quadrades tals que  i , aleshores:
  a)
  b) No es pot assegurar que
  c)
  d)
 19. 19. Sigui , aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)
 20. 20. Sigui , aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)