1. Hi ha tres arbres amb divuit fulles en total. Bufa el vent i cauen...
  Fes clic en el botó 1, observa el que passa i respon les següents preguntes
  Si a un arbre de set fulles li cau una, quantes li queden?
  Si a un arbre de sis fulles li cauen dues, quantes li queden?
  Si un arbre li queden quatre fulles despres de caure-li una, quantes tenia abans de que bufés el vent?
  Quantes fulles han caigut a terra si al primer arbre li ha caigut una, al segon arbre dues, i al tercer arbre una?
  Després de bufar el vent, quantes fulles queden en total als tres arbres?
 2. Plou poc i quan para surt el cargol... i la seva família. Quantes banyes i boques hi ha entre tots els cargols de la família?
  Resposta (fes clic en el botó núm.2)
 3. Assenyala quin d'aquests cargols...
  - No és el primer
  - Està al costat del vermell