Animals invertebrats

Els animals invertebrats no tenen columna vertebral ni un esquelet intern articulat .

Poden tenir:

 • Cos sense protecció. Entre aquests animals hi ha els cucs de terra i les meduses.
 • Cos protegit per una conquilla. Alguns exemples són els cargols, les cloïsses i els musclos.
 • Cos protegit per una pell dura. Aquest és el grup més nombrós d invertebrats. En aquest grup hi ha les aranyes, els crancs, i els insectes. Alguns insectes són les formigues, les abelles i els escarabats.

Pel que fa a l’alimentació, hi ha invertebrats carnívors, com l’aranya, herbívors, com la papallona, i omnívors, com la formiga.

Els principals grups d´ invertebrats són.:

 • Els artròpodes. Tenen les potes articulades, és a dir, formades per peces que es mouen. Les gambes, els escarabats i els centcames són artròpodes.
 • Els mol.luscs. Tenen el cos tou .Alguns mol·luscs com ara el cargol ,estant protegits per una closca.
 • Els anel.lids. Tenen el cos tou dividit en anells, com ara el cuc de terra.
 • Els equinoderms. Tenen el cos cobert per plaques calcàries i de vegades, per espines. L´estrella de mar i les garotes són equinoderms.
 • Les meduses. Tenen el cos tou i transparent , en forma de paraigua.
 • Les esponges. Tenen el cos tou i ple de foradets.

 

   Els animals invertebrats no tenen

  columna vertebral ni esquelet

 

 


 1. A més a més dels artròpodes, mol.luscs, meduses, equinoderms, anèl.lids ; quin grup pertany als animals invertebrats?

  Mamífers Peixos Esponges

 2. Assenyala les frases correctes que es refereixen als insectes:
  Tenen vuit potes
  Tenen sis potes
  El seu cos està dividit en cap, tòrax i abdomen
  Tenen dues antenes
  Tenen una conquilla
  Tenen columna vertebral.
 3. Assenyala els animals que són invertebrats: