1. Ordena les paraules de la frase i esbrinaràs a què es refereix el poeta quan diu? Déu te guard, bandera blanca?:
  2. Escull o escriu l'opció correcta, segons el cas, en aquest comentari del poema de Joan Maragall:
    Observem que el poema no té títol, segons el que va voler expressar el poeta, el millor títol seria  .
    En la poesia, el poeta ens anuncia que està arribant una nova estació de l’any, es tracta de la  .