1. 1. Siguin f(x) i g(x) tals que  i , amb . Indica quina de les següents afirmacions és FALSA:

  a)
  b)
  c)
  d)
 2. 2. Siguin f(x) i g(x) tals que  i . Aleshores podem afirmar que:

  a)
  b)
  c)
  d)
 3. 3. A partir de quin valor x es té que la distància entre  i el seu límit quan  es fa més petita que 0.001?

  a)
  b)
  c)
  d)
 4. 4. A partir de quin valor x es té que  és més gran que 1010?

  a)
  b)
  c)
  d)
 5. 5. Indica quina de les següents expressions és FALSA:

  a)
  b)
  c)
  d)
 6. 6. El valor de  és:

  a) 0
  b)
  c)
  d)
 7. 7. Siguin  i , aleshores:

  a)
  b) No existeix
  c)
  d)
 8. 8. Indica quina de les següents expressions és FALSA:

  a)
  b)
  c)
  d)
 9. 9. Assenyala l’expressió correcta:

  a)
  b)
  c)
  d)
 10. 10. Siguin  i , aleshores:

  a)
  b)
  c)
  d)
 11. 11. Sigui , aleshores:

  a)
  b)
  c)
  d) No existeix
 12. 12. El valor de  és:
  a) 0
  b) 1
  c) 2
  d)
 13. 13. El valor de  és:

  a) 0
  b) 1
  c) 2
  d) No existeix
 14. 14. Sigui la funció , amb . Indica quina de les següents afirmacions és FALSA:

  a)
  b) f(x) és contínua en x=0 sí i només si a=b
  c) Si , f(x) és discontínua en x=0
  d)
 15. 15. Considerem , aleshores f(x):

  a) És discontínua en x=0 i x=-2
  b) Té una discontinuïtat de salt en x=1
  c) És contínua en x=0 i discontínua en x=2
  d) Té una discontinuïtat asimptòtica en x=0
 16. 16. Sigui , aleshores f(x):
  a) Té una discontinuïtat evitable en x=3
  b) És contínua en x=1
  c) Té una discontinuïtat de salt en x=2
  d) Té una discontinuïtat asimptòtica en x=4
 17. 17. Considerem , aleshores:
  a)
  b)
  c) f(x) és discontínua en x=3
  d) )
 18. 18. Sigui la funció , amb . El valor de k pel qual f(x) és contínua en x=1 és:

  a) 6
  b) 4
  c) 2
  d) No n’hi ha cap
 19. 19. Sigui  una funció tal que f(0)=1 i f(1)=-1, aleshores,

  a) f(x) té un zero a (0,1)
  b) f(x) té, com a mínim, un zero a (0,1)
  c) Si f(x) és contínua té, com a mínim, un zero a (0,1)
  d) f(x) no té cap zero a (0,1)
 20. 20. Indica quina de les següents funcions és contínua en [0,2] i, a més, té com a mínim un zero en (0,2):

  a)
  b)
  c)
  d)