1. 1. Sigui . Quina de les següents afirmacions és certa?
  a) A és simètrica
  b) A és antisimètrica
  c) A no és quadrada
  d) A és diagonal
 2. 2. Sigui la matriu . Quina de les següents afirmacions és FALSA?

  a)
  b) L’element de matriu és 0
  c) A és triangular inferior
  d) A no és ni simètrica ni antisimètrica
 3. 3. Siguin i . La matriu suma  val:
  a)
  b)
  c) No es pot efectuar perquè A i B no tenen les mateixes dimensions
  d) No es pot efectuar perquè A i B no són quadrades
 4. 4. Sigui , amb , i sigui també  . El producte  val:
  a)
  b)
  c)
  d)
 5. 5. Siguin  i . El producte  val:
  a)
  b)
  c)
  d) No es pot efectuar perquè no tenen les mateixes dimensions
 6. 6. Siguin  i . Quin dels següents productes es pot efectuar?

  a)
  b)
  c)
  d)
 7. 7. Siguin  i :
  a)
  b)
  c)
  d)
 8. 8. Siguin  i , aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)
 9. 9. La matriu unitat del conjunt  és:
  a)
  b)
  c)
  d)
 10. 10. La matriu inversa de  és:
  a)
  b)
  c)
  d)
 11. 11. Siguin  i . La solució de l’equació  és:
  a)
  b)
  c)
  d)
 12. 12. Considera les matrius  i  . La solució de l’equació matricial   és:
  a)
  b)
  c)
  d) No té solució perquè A i B no tenen les mateixes dimensions
 13. 13. Sigui la matriu . Indica quina de les opcions de resposta següents conté tots els valors de  per als quals es satisfà l’equació .
  a) No existeix cap valor de per al qual es satisfaci l'equació
  b) i
  c)
  d)
 14. 14. Sigui , aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)
 15. 15. Sigui , aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)
 16. 16. Sigui , aleshores:
  a)
  b)
  c)
  d)
 17. 17. Sigui . Quina afirmació és certa?
  a)
  b)
  c)
  d) No es pot afirmar res sobre el
 18. 18. Sigui .
  a) Si , aleshores
  b) Si , aleshores
  c) Si , aleshores
  d) Si , aleshores
 19. 19. Sigui
  a) Si , aleshores ; si , aleshores
  b) Si , aleshores ; si , aleshores
  c)
  d)
 20. 20. Sigui .
  a) Si , aleshores
  b) Si , aleshores
  c)
  d)