1. D'aquestes quatre operacions, marca les dues primeres que vas aprendre.

 2. Aquest curs, et toca aprendre a fer una nova operació.
  Una operació matemàtica força útil i divertida.
  Sabries dir quina?
  Enguany aprendre a 
 3. Llegeix, observa i respon
  En Gandumbes és un nen de la meva classe que de gandumbes potser només en té el nom.
  Vet aquí què va passar un dia.

  La mestra va plantejar la segënt qüestió:

  - Si tenim 6 caixes i a cada caixa hi ha 4 pomes, quantes pomes tenim en total?

   

  Mentre la resta de nenes i nens pensàvem, ell va respondre...

  Ara et toca a tu.
  Observa bé, pensa i respon.
  Qui va fer el càlcul més senzill i va donar la resposta correcta més ràpidament?

  La classe va sumar i va ser la primera a donar la solució.
  En Gandumbes va ser més ràpid, perquè va multiplicar.
 4. Oberva l'exemple i ajuda'ns a col·locar cada operació a la seva caixa.

 5. Si un problema el pots resoldre sumant o multiplicant, què creus que és més ràpid?
  Sumar.
  Multiplicar.