LES PLANTES

1. CARACTERÍSTIQUES DE LES PLANTES

Les plantes són éssers vius. Com la resta dels éssers vius, les plantes neixen, s’alimenten, creixen, es reprodueixen i moren.

Gairebé totes les plantes neixen de llavors. Cada planta produeix moltes llavors i de cadascuna en pot néixer una nova planta.


Dues característiques diferencien les plantes dels animals: les plantes fabriquen elles mateixes el seu aliment i no es desplacen.

Les plantes tampoc no tenen òrgans dels sentits, tot i que poden captar els canvis que es produeixen al seu entorn.

2. LES PARTS DE LES PLANTES

Encara que a primer cop d’ull dues plantes puguin semblar molt diferents, si les observem detalladament, veurem que estan formades per les mateixes parts.

2.1. L’ARREL

L’arrel és la part de la planta que creix sota terra. Serveix per subjectar la planta a terra i per absorbir l’aigua i les substàncies minerals del sòl que li serviran per fer-se l’aliment.

Les plantes tenen una arrel principal, que acostuma a ser més grossa, i unes arrels secundàries, més petites que parteixen de la principal.

Les arrels de les plantes retenen la terra i eviten que, quan plou molt fort, aquesta es desprengui i sigui arrossegada per l’aigua.

Hi ha diferents tipus d’arrel:

 • Arrel gruixuda de la qual en surten d’altres de més primes.
 • Arrel molt gruixuda perquè emmagatzema substàncies de reserves i comestible.
 • Arrels fines, totes força iguals, en forma de cabellera.

2.2. LA TIJA.

La tija és la part de la planta que està unida a l’arrel i que creix cap a munt; s’encarrega de subjectar les branques i les fulles i de distribuir l’aliment que passa pel seu interior, per tota la planta.

Les tiges poden ser flexibles i primes, en les herbes, o dures i gruixudes, com en els arbres i els arbustos.

Els cereals, com ara l’arròs, el blat, l’ordi o el blat de moro, tenen les ties amb l’interior buit i reforçades amb uns envans, i es diuen canyes.

2.3. LES FULLES.

Les fulles surten de les tiges o de les branques. Són les encarregades de la respiració de la planta i la fabricació del seu aliment.

Les fulles capten la llum del sol per convertir en aliment per a la planta les substàncies que agafen de l’aire i les que arriben de terra gràcies a les arrels. L’aigua que sobra, l’expulsen a l’exterior en forma de vapor.


Les fulles tenen dues parts: el limbe i el pecíol. El pecíol és el trosset amb el qual la fulla s’uneix a la tija o a la branca i d’on surten els nervis.

La resta de la fulla és el limbe, que té dues cares: l’anvers, que acostuma a estar de cara amunt, i el revers, que està a cara avall.

La forma del limbe és diferent segons la planta. Pot ser ovalat, amb forma d’agulla, amb forma de cor, amb forma de mà o allargat. També la vora de les fulles varia. Pot ser llises, serrada, dentada o lobulada.

2.4. FLORS, FRUITS I LLAVORS.

Les flors serveixen per a la reproducció de la planta. Encara que hi hagi flors de moltes maneres, a gairebé totes podem trobar-hi les parts següents:

 • Els pètals, que són unes fulles de colors que protegeixen l’interior de la flor. Tots junts, els pètals formen la corol·la.
 • Els sèpals, que són unes fulles verdes que uneixen la corol·la amb la tija. Tots junts formen el calze.
 • Els estams, on es troben els grans de pol·len.
 • El pistil, que es troba al centre de la flor i conté els òvuls.

En el fruit hi ha una o més llavors. Quan les llavors cauen a terra i germinen, originen una nova planta.


 1. Després de llegir sobre les plantes omple els espais en buit amb les paraules que hi faltin:

  • Les plantes són éssers vius perquè neixen, creixen, es i .

  • Les dues característiques que diferencien les plantes dels animals són que: i

  • Les flors són l'aparell de moltes plantes. La majoria de les flors estan formades per: