Aquí teniu informació sobre els políedres.

     Políedres 0

    Políedres 00 


 1. De totes les figures marca la que representa un icosaedre.

   

      Llegeix i després contesta.

      Políedres 1 

 2. No es de poliedres, però servirà per veure les diferències entre els polígons i els poliedres.
  Fica a cadascun el seu nom.

 3. Relaciona cada nom amb el políedre corresponent.

   

      Políedres 2 


 4. Ompli espais i sabràs que és un políedre.
  Els són cossos geomètrisc limitats per
 5. Marca els elements que formen part dels polígons.
  Cara
  Radi
  Angle
  Vértex
  Aresta
 6. Si ordenes correctament aquestes frases podrás llegir la definició de políedre regular.
 7. Fica cada part dels políedres al seu lloc.

 8. Fes el dibuix d'un cub.
 9. Quina d'aquestes representacions planes de políedres correspon a un cub.