Les instruccions són textos que exposen de manera clara els processos, ordres o obligacions que cal fer  en un cas determinat.

El text instructiu ens explica de manera clara i entenedora : 

 • Com es fa alguna cosa,
 • per a què serveix,
 • o com funciona.

Sovint va acompanyat d’un petit esquema o dibuix.  

Els textos instructius poden ser: Receptes de cuina, regles de joc, ordres, recomanacions, un mapa, un itinerari, maneig d’aparells i reglaments, una nota, un prospecte d'un medicament, un consell, una invitació, un experiment o fòrmules...

Mira aquest Power point per veure quines són les característiques i poder contestar bé les preguntes.


 1. Quin d'aquests textos no és un text instructiu?

  Recepta de cuina Regles d'un joc Una notícia Instruccions d'un medicament Maneig d'un aparell Un experiment

 2. Tria tres d'aquestes frases per dir com han de ser les instruccions:
  Precises
  Amb un llenguatge molt elaborat
  Ordenades de forma cronològica
  Amb un llenguatge col·loquial
  Ordenades de forma lògica
  Completes però breus
 3. Omple els espais:
  El model de text instructiu utilitza:  formes verbals en com :respecteu, feu, ..., perifrasis verbals d' :haver de +infinitiu, caldre, es necessari que,...  i marquen l'ordre amb : primer, segon o amb  : un, dos...
 4. Marca quatre d'aquestes imatges que podrien acompanyar a un text instructiu:
  Recorda que sovint els textos instructius poden anar acompanyats d'un dibuix o d'un esquema