1. Assenyala les imatges on hi hagi en total un kilo.

 2. Escriu en xifres quan pesen aquests grups de pesos.
   Kg
 3. Calcula quan pesa aquest grup de peses?
  Pesa 
 4. Calcula quan pesa aquest grup de pesos.
  Pesa 
 5. Assenyala el grup de peses que pesa 1 kg i mig.
 6. Ordena aquesta frase.