1. 1. A quin continent es troba Egipte ?


 2. 2. A quin element geogràfic es deuen els trets característics de la civilització egípcia ?
  Al fet que creien en molts déus.
  Al riu Nil.
 3. 3. La terra de la Vall del Nil se l'anomena "negra"...
  pel llim que la cobria després de les crescudes del Nil.
  per les fulles seques que la cobrien a la tardor.
 4. 4. La gent havia anat a viure de les terres altes a la Vall del Nil a causa de...
  el fred que hi feia
  la desertització.
 5. 5. La pluja a Egipte era un fenomen...
  habitual
  excepcional
 6. 6. La fertilitat de les terres de la Vall del Nil es devia a...
  Les crescudes del riu.
  Les pluges regulars.
 7. 7- La zona del delta del Nil és...
  el Baix Egipte.
  l'Alt Egipte
 8. 8. El riu Nil desemboca a la mar...
  Roja
  Mediterrània
 9. 9. El desert de Líbia està situat...
  a l'est del riu Nil.
  a l'oest del riu Nil
 10. 10. La mar Roja i el mont Sinaí limiten amb Egipte per l'...
  oest
  est