1. 1. Reconeix els pronoms: digues si el mot o els dos mots anteriors al quadre de diàleg són pronoms (sí) o no ho són (no).
  T'ho , però ja en   tinc prou, de gent interessant, amb la que invita en Larry -digué la mare-; no calia que comencessis a invitar-ne   tu , també.
 2. 2. Reconeix els pronoms: digues si el mot subratllat és un pronom.
  -L'avarícia? Una paraula curiosa. Fa molt de temps que no l'havia sentida; des que vaig venir del poble. Allà hi havia un home vell que vivia tot sol i feia de sagristà. Quan va morir, van trobar sota del seu jaç una gerra plena de duros. Jo la vaig veure. Fins i tot hi havia un parell de monedetes d'or.
  Jordi Sarsanedas
  L'(avarícia...) :
  l'(havia sentida...):
  hi (havia...):
  i (feia...):
  jo (la vaig...) :
  la (vaig...):
  hi (havia un parell...):
 3. 3. Reconeix els pronoms de les frases següents. Recorda que el context és molt important. Si acompanyen un nom, aquestes paraules no podran ser pronoms.

  1.-Aquest noi vol escriure un llibre.

  2.- Aquest no vol fer res. 

  3.- Cadascú pot pensar el que vulgui. 

  4. Vindrà qualsevol dia i ho portarà.

  5.- Ningú ho ha dit tan clar com ell.

  6.-Tu sempre ho vols tot.

  7.- Bé, hauràs de fer-hi alguna cosa.

  8.- Quan algú arriba amb tantes exigències... 

  1. Aquest 2. Aquest 3. cadascú 4. qualsevol 5. ningú 6. tot 7. alguna 8. algú