Recorda: són mots invariables.

adverbis: modifiquen el significat d'altres elements de l'oració com el verb, l'adjectiu, un altre adverbi i fins i tot una oració. Aporten matisos de lloc, temps, manera... Exemple: lluny, bé, malament, clarament...

preposicions: relacionen els elements sintàctics per fer-ne complements.  Exemple: a, per, de...

conjuncions: relacionen oracions. Poden ser de coordinació, com "i, o, sinó..." i de subordinació com "que, si..." 


 1. 1. Tria a quina categoria pertany cada mot assenyalat.
  (prep= preposició i conj = conjunció)
  (textos adaptats de "El Professor" de Frank McCourt)
  El catedràtic deia que havia fet un estudi informal del comportament adolescent als instituts, i que si érem professors observadors i sensibles, ens fixaríem en certs fenòmens moments abans que sonés el timbre d' acabar la classe.
  (nota: del = de+el)
 2. 2. Tria a quina categoria pertany cada mot assenyalat.
  (prep= preposició, conj = conjunció, adv= adverbi))
  Observin la seva entrada. Entren tranquil·lament , fatxendegen, s'empenyen, xoquen, fan broma, presumeixen. Per a vostès pot ser no res entrar en una aula, però per a un adolescent pot ser-ho tot. Entrar en una aula és passar d'un entorn a un altre i això pot ser molt traumàtic, suposadament .
 3. 3. Tria a quina categoria pertany cada mot assenyalat.
  (prep= preposició, conj = conjunció, adv= adverbi)
  (fragment de "Ulldevellut" de J-F. Delgado i H. Mas)
  El senyor del castell va enviar tots els seus homes a buscar-la i finalment la van trobar. La va fer tancar a la torre de l'Homenatge, un lloc fosc del costat humit del castell, on la va tenir sempre més presonera. Deien que si passaves pel costat de la torre, senties els cants i els laments d'aquella noia. D'aquella torre, ja ningú no en va dir mai més la torre de l'Homenatge. Ara tothom en deia la torre de la Minyona.