La dièresi indica que dues vocals no formen diftong, estan en hiat.

1.- Quan tenim les síl·labes següents: qüe, qüi, güe, güi. Si no hi posem la dièresi la u no es pronunciaria.

2.- Quan l'accent no ens permet separar les vocals d'un diftong (per les regles d'accentuació) cal posar una dièresi damunt la i o la u.

3.- Cal vigilar les excepcions: -prefixos anti-, co-, semi-, re-

- sufixos -isme, -ista

-temps verbals: infinitiu, futur, condicional i gerundi, verbs acabats per vocal + ir


 1. Escriu el mot amb dièresi o sense, segons calgui. Posa-hi també un accent si cal.
  1 questio -  2 aquifer - 3 aqui - 4 guerra - 5 pingui - 6 raqueta - 7 raim - 8 traidor - 9 mai - 10 cruilla - 11 criaven - 12 aigua
  1 -2    - 3 - 4   - 5 - 6   - 7   - 8   - 9    - 10 - 11   - 12 
 2. Escriu el mot amb dièresi o sense, segons calgui. Posa-hi també un accent si cal.
  1 fluid -2 fluidesa -3 trapezoide - 4 trapezoidal -5  pais - 6 paisos - 7 arcaisme - 8 agraint - 9 vei -10 veina
  1 - 2 - 3 -4  -5    -6 -7 -8 -9 -10
 3. 1 egoista - 2 aigues  - 3 reull - 4 coincidir - 5 reunificar - 6 conduir - 7 conduit - 8 contraindicat - 9 amoinat - 10 diurn
  1 - 2   -3 - 4 - 5 - 6 -7  -8 - 9 -10