Els complements circumstancials expressen matisos i circumstàncies de l'acció del verb. Els matisos que expressen solen ser de lloc, de temps, de mode o manera i de quantitat. També poden expressar altres factors de l'acció com els d'instrument, companyia i d'altres.

Exemples : Avui fa sol. (temps)

Ho va fer molt bé. (manera o mode)

Viu molt lluny. (lloc)

Ho va tallar amb les tisores. (instrument)


 1. 1. Digues de quin tipus de circumstancial es tracta.
  CCM: de mode
  CCL: de lloc
  CCT: de temps
  Avui he anat a comprar sabates.
  En aquest racó de món no en trobarem.
  Escrivia molt bé i va guanyar el premi.
  El dilluns els teatres no solen fer funció.
  Viu a l'altre costat del poble .
  Aquest noi és així .
 2. 2. Assenyala les frases que tenen un complement circumstancial.
  La noia caminava a poc a poc.
  Va arribar cansada.
  Va caure damunt una cadira.
  Va descansar durant una bona estona.
  Va tornar a marxar refeta.