1. 1. Assenyala les frases que contenen una subordinada substantiva.

  Recorda:

  1) una oració substantiva fa les funcions que pot fer un sintagma nominal: subjecte, CD, CI, CRV, CC...

  2) Una oració subordinada substantiva pot ser:

  - de relatiu. Exemple: Qui no plora no mama.

  - conjuntiva. Exemple: Diu que vindrà demà.

  - d'infinitiu. Exemple: Fumar és perjudicial.

   

  Aquest operari és qui et farà la reparació.
  Qui paga mana.
  És l'home de qui et parlava.
  Posa la maleta on et vagi bé.
  El que voleu és impossible.
 2. 2. Fes el mateix.
  Ells acostumaven a dinar molt d'hora.
  El que dius costa de creure.
  El punt en què us baseu no el puc admetre.
  Ser una màquina és una mica trist.
  Em sembla que ho sé.
 3. 3. Indica quines subordinades substantives són de relatiu.
  1. El que dius costa de creure, és molt estrany.
  2. Diu que ha vist un ovni.
  3. Creure en ovnis és una cosa estranya.
  4. Qui ho afirmi ha d'estar-ne molt segur.
  5. La gent que n'ha vist és difícil de trobar.
 4. 4. Indica quines subordinades substantives són conjuntives.
  1. Diu que creu en l'existència dels ovnis.
  2. Qui ho digui, n'ha d'estar ben segur.
  3. Jo no diré que no existeixen.
  4. No recordo que ho hagi dit mai.
  5. Voldria assegurar-me que és veritat i prou.
 5. 5. Indica quines subordinades substantives són d'infinitiu.
  1. Creure en ovnis és una qüestió de moda.
  2. No s'hi ha de creure per moda.
  3. Penseu a provar les vostres afirmacions.
  4. Afirmar-ho rotundament és molt arriscat.
  5. Avui dia no podem dir segons quines coses.
 6. 6. Identifica les frases que tenen una subordinada substantiva de Complement Directe.
  No sé com me'n sortiré.
  Vam ajudar a qui ho necessitava.
  M'agradaria comprar un cotxe nou.
  Espero que vingueu d'hora per ajudar.
  Ells no van saber què havia passat.
 7. 7. Identifica les subordinades substantives que fan la funció de complement de règim verbal.

  RECORDA:

  1) davant d'un infinitiu cal canviar les preposicions (CRV)

  en----> a Pensa a comprar el diari.

  2) davant de la conjunció QUE, no hi posem cap preposició.

  Pensa que no puc venir a la festa.

  Recorda't que has de comprar el pa.
  Deia que no podria arribar a l'hora.
  Dubto que això es pugui fer.
  Oblidava que no duia les claus.
  Pensa a regar les flors cada dia.