1. 1. Tria la solució correcta per a cada frase.
    1. Crec que va obrar bé en no acceptar discutir .
    2. Què li sembla, pot fer alguna cosa  o n'hauré de comprar un altre?
    3. M'interessava molt la conversa i vaig estar a punt de ficar .
    4. No sé què em passa, que sempre enredo, em perdo i no trobo la sortida.