1. 1. Substitueix el complement atributiu o atribut pel pronom corresponent.
  En aquest exercici practicaràs la substitució de l'atribut.

  Recorda, per substituir l'atribut cal usar els pronoms següents:

  1)  EL, LA. ELS, LES quan l'atribut és un SN que està determinat per un article, un demostratiu i un possessiu.

  2) HO en els altres casos (SN no-determinat, adjectiu, prep+SN...) 

  3) EN quan es vol donar èmfasi. 

  1. És ben ruc!                    és.
  2. Estem cansats.              estem.
  3. Aquest és el protagonista.     Aquest és.
  4. En Xavi és d'Olesa.       En Xavi és.
  5. Aquesta noia és infermera. Aquesta noia és
 2. 2. Fes el mateix.
  1. Estic malalt i no puc venir.          estic i no puc venir.
  2. En Pau és el metge de la mútua. En Pau és.
  3. Víctor Català era una escriptora de l'Empordà. Víctor Català era.
  4. La Maria sembla enfadada. La Maria sembla.
  5. Va ser el meu mestre.  va ser.