1. 1. PRONOMINALITZACIÓ DELS COMPLEMENTS DIRECTES.
  Completa la frase amb el pronom que hi falta.

  RECORDA que el CD se substitueix per:

  1) pronom EL, LA, ELS, LES quan és un SN determinat per un article, un possessiu o un demostratiu.

  2) pronom EN quan no té determinant o  en té d'altres.

  3) pronom HO quan és equivalent a això o allò  (una oració).

  1. Portaré la carta al director. portaré al director.
  2. Posarem els punts al seu lloc. posarem al seu lloc.
  3. L'àvia feia pastissos per a tots. L'àvia feia per a tots.
  4. Comprarem això que dius. comprarem.
  5. Volem canviar els cromos repetits. volem canviar. / Volem canviar .
 2. 2. Fes el mateix.
  1. Portarem refrescos per a tothom. portarem per a tothom.
  2. No ensenyis els resultats, encara. No ensenyis, encara.
  3. Jo compraré jerseis a les rebaixes. Jo compraré a les rebaixes.
  4. Diu que vindrà amb molta convicció. diu amb molta convicció.
  5. Menja patates sempre que pot. menja sempre que pot.