1. 1. Pronominalització del CRV.
  Posa el pronom que calgui per substituir el CRV.

  RECORDA:

  Cal substituir el CRV segons la preposició que l'introdueix quan té l'estructura d'un sintagma nominal.

  preposicions A, EN, AMB:  pronom HI 

  preposicions DE: pronom EN 

  1. Vaig acostumar-me a la seva presčncia. Vaig acostumar-m' .
  2. No es recordava de res. No se recordava.
  3. Es dedicava a la fotografia. S' dedicava.
  4. Cal que us fixeu en tot. Cal que us fixeu.
  5. Parla del problema amb el teu fill. Parla amb el teu fill.