1. Escriu els mots que sentirās, vigila amb la vocal neutra!
    <a href="./../aeneutres.wav"></a>
    1.  --- 2.  --- 3. ---4.   ---5.  --- 6.  --- 7. --- 8.