1. Arrossega els enunciats fins a les bafarades corresponents.