Classificació de triangles segons la llargada dels costats.

Segons la llargada dels costats els triangles poden ser:

  • Equilàter: Té els tres costats iguals.
  • Isòsceles: Té dos costats iguals.
  • Escalè: Els tres costats són desiguals.

Observa la finestra de sota, mou els punts lliscants, cada punt lliscant modifica la llargada d'un costat, construeix diferents tipus de triangles segons la llargada dels seus costats.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Classificació de triangles segons els seus angles.

Segons els angles els triangles poden ser:

  • Acutangle: Quan els seus tres angles són aguts.
  • Rectangle: Quan un dels seus angles és recte.
  • Obtusangle: Quan un dels seus angles és obtús.
Observa la finestra de sota hi veuràs un triangle de cada classe, mou els punts lliscants, cada punt lliscant modifica un angle del corresponent triangle, els tres triangles però mantenen constant la classificació segons els angles. Esbrina quin és cadascú.

­ Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

  1. Classifica cada triangle segons els costats:


  2. Classifica cada triangle segons els angles:  3. Classifica els triangles segons els costats i segons els angles: