Angles consecutius

 Observa els dos parells d'angles que hi ha a la finestra que es troba a continuació (el parell lila i el parell verd). Pots moure els punts blaus, el vèrtex i un dels costats sempre serà comú.

­ L'applet Geogebra no s'ha pogut carregar. Mira si tens instal.lat i activat el motor Java 1.4.2 (o posterior). (click aquí per instal·lat Java ara)
Independentment de la seva amplitud, dos angles són consecutius quan tenen un vèrtex i un costat comuns.

Angles adjacents

Observa els altres dos parells d'angles que hi ha a la finestra que es troba a continuació (el parell blau i el parell taronja). Pots moure els punts blaus, el vèrtex i un dels costats sempre serà comú, és a dir, són angles consecutius, però, a més a més, els costats no comuns són a la mateixa recta. ­ L'applet Geogebra no s'ha pogut carregar. Mira si tens instal.lat i activat el motor Java 1.4.2 (o posterior). (click aquí per instal·lat Java ara)

Dos angles són adjacents quan són consecutius, per tant tenen un vèrtex i un costat comuns, i a més a més tenen els costats no comuns sobre la mateixa recta.

Dos angles adjacents sempre sumen 180º


 1. Totes les parelles d'angles de la imatge són angles consecutius, però quina o quines d'aquestes parelles són també adjacents?
 2. Marca les frases que siguin veritat.
  Alguns angles consecutius són també adjacents.
  Tots els angles consecutius són també adjacents.
  Dos angles consecutius no poden ser mai adjacents.
 3. Marca les frases que siguin veritat.
  Alguns angles adjacents són també consecutius.
  Tots els angles adjacents són també consecutius.
  Dos angles adjacents són també angles consecutius.
 4. Observa la imatge que es veu a continuació, són diverses vistes dels mateixos angles. Després omple els buits amb la resposta adequada.

  Els angles A i B .

  Els angles A i E .

  Els angles C i D .

  Els angles B i C .