En el nostre sistema de numeració 10 unitats formen una desena, 10 desenes una centena, ... deu unitats d'un ordre formen una unitat d'ordre immediatament superior. Per això, el nostre sistema de numeració s'anomena sistema de numeració decimal.

 


 1. Tria totes les equivalències de 1 unitat de miler:

  10 centenes 100 centenes 1.000 unitats 100 desenes 1.000 desenes

 2. Quin és l'ordre immediat superior a la centena de miler?

  desena de milió unitat de milió desena de miler cap d'aquestes

 3. Assenyala en cada cas, la maleta, el paquet o la capsa amb la quantitat més gran.
 4. Llegeix amb atenció aquestes dues afirmacions. Després tria la resposta correcta:
  - Existeixen nombres de vuit xifres més grans que cent milions.
  - Existeixen nombres de nou xifres més grans que cent milions.
  Són certes les dues.
  Són falses les dues.
  És certa solament la primera.
  És certa solament la segona.
 5. Quin és el valor de la xifra 7 en el nombre 3.071.902 ?

  700.000 70.000 7.000 Cap d'aquestes.

 6. Quin és el valor de la xifra 7 en el nombre 274.805.016 ?

  7 milers de milió 7 centenes de milió 7 desenes de milió 7 milions

 7. Descomposa el nombre 208.004.650 .
  208.004.650 =   + 
 8. Ordena les imatges i trobaràs un nombre que compleix les següents condicions:
  - És més gran que 500.000 i més petit que 7 centenes de miler.
  - És un nombre parell.
  - La xifra de les centenes és el triple que la de les desenes.
  - La xifra de les desenes de miler és la de menys valor de totes.
  No oblidis posar el punt en el lloc que li pertoca.