Explora la imatge i escolta els comentaris, podràs distingir els sons de la "s" sorda i la "s" sonora. També descobriràs com s'escriuen aquests sons. Després fes els exercicis.

 1. Escolta les vegades que et calgui les paraules. Després assenyala totes les que tenen el so de la s sorda.
  <a href="./../esses01.mp3"></a>

  persona quinze tassa força polze roser cirera serp

 2. Escolta les vegades que et calgui les paraules. Després assenyala totes les que tenen el so de la s sonora.
  <a href="./../esses02.mp3"></a>

  zero llosa garsa lluç quinze cel cinema alzina

 3. A totes les paraules que hi ha a continuació els falta la grafia de la S sonora amb la que es pronuncien. Completa amb s o amb z.
  oòleg,      set e,      ma ia,      co idor,      pi et,      ben ina,      re um,      sen ill.
 4. Tria l'opció adequada i acaba la frases.
  En el so de la s sonora escrivim "s" quan ...  .
  En el so de la s sonora escrivim "z" quan ...  .
 5. A totes les paraules que hi ha a continuació els falta la grafia de la S sorda amb la que es pronuncien. Completa amb s o amb ss.
  ca tanya,       afareig,      to ir,      cur a,      bre ol,      cap a,      a aig,      ca ola.
 6. Marca les opcions que són certes.
  En el so de la s sorda, escrivim 's' a principi de paraula.
  En el so de la s sorda, escrivim 's' a final de paraula.
  En el so de la s sorda, escrivim 's' entre dues vocals.
  En el so de la s sorda, escrivim 's' darrera d'una consonant.
  En el so de la s sorda, escrivim 's' davant d'una consonant.
 7. Escull l'opció correcta.
  En el so de la s sorda, escrivim 'ss' a principi de paraula.
  En el so de la s sorda, escrivim 'ss' a final de paraula.
  En el so de la s sorda, escrivim 'ss' entre dues vocals.
  En el so de la s sorda, escrivim 'ss' darrera de consonant.
  En el so de la s sorda, escrivim 'ss' davant de consonant.
 8. A totes els mots que hi ha a continuació els falta la grafia de la S sorda amb la que es pronuncien. Completa amb c o amb ç.
  ra a,      cal es,      à id,      dre era,      eri ó,       era,      estru ,       inta.
 9. Tria l'opció adequada per acabar les frases.
  En el so de la s sorda algunes vegades escrivim "c" ... .
  En el so de la s sorda algunes vegades escrivim "ç" ... .