A l’aire hi ha oxigen, imprescindible per a la vida. Però molt sovint hi ha també d’altres coses: Des de microbis, fins al pol·len de moltes plantes, i gasos contaminants.

Cal respirar aire net

Respirar  aire net és una font de salut per a les persones.

Malauradament l’alt nivell de contaminació de l’aire d’algunes grans ciutats i zones industrialitzades és l’origen de certes malalties respiratòries.

El fum del tabac conté una gran quantitat de substàncies. Si  respirem un aire enrarit pel fum del tabac, algunes d’aquestes substàncies penetren dins dels pulmons i ja no tornen a sortir. Tant les persones que fumen com les persones que no ho fan, però  viuen o treballen en un  ambient ple de fum, es veuen afectades per  aquest problema. Amb el temps,  aquestes  substàncies que han  quedat dins dels pulmons provocaran problemes respiratoris.

Cal respirar bé

Respirar bé exigeix inspirar aire pel nas, l’aire s’escalfa, s’humiteja i es neteja a les fosses nasals. Amb això s’evita l’efecte negatiu de l’aire fred i sec, del pols i dels microbis sobre la tràquea, bronquis i pulmons.

La respiració ha de ser també rítmica i pausada. Si fem un exercici que ens obliga a respirar més ràpid, procurarem que la respiració continuï essent rítmica però més accelerada. Fer exercicis respiratoris ens anirà molt bé per millorar la nostra respiració. En la respiració normal solament actuen una part dels nostres pulmons, si forcem la inspiració i l’expiració aconseguirem una major ventilació pulmonar.

A més a més, cal no oblidar que les habitacions de la casa, les aules de l’escola i tots els espais tancats s’han de ventilar almenys un cop al dia. A les habitacions tancades l’aire s’enrareix i es fa inadequat per la respiració, doncs, amb la respiració minva el contingut d’oxigen, a la vegada que augmenta la proporció de diòxid de carboni.

També és dolent dormir en habitacions amb plantes, fan una despesa  d’oxigen important per les nits i deixen de fabricar oxigen perquè necessiten la llum solar per fer la funció clorofíl·lica.

Finalment, cal evitar els refredats ja que dificulten la respiració. Hem de portar sempre roba adequada, també és molt important abrigar-nos quan passem d’un lloc calent a un altre de més fred, per exemple quan sortim al pati els mesos d’hivern.

Malalties de l’aparell respiratori

Refredat, grip, bronquitis, asma, pleuritis, congestió pulmonar, pulmonia, tuberculosi  pulmonar.


 1. Per a la nostra salut és important respirar aire net. Marca totes les situacions que són negatives per a la nostra salut.
  Caminar per la vorera d’un carrer amb elevada circulació de vehicles.
  Passejar pel bosc.
  Estar molta estona dins d’un local en el que molta gent està fumant.
  Fumar en espais oberts.
 2. Quins de tots aquests consells cal seguir per respirar bé?
  Inspirar agafant l’aire pel nas.
  Respirar de manera rítmica.
  Fer exercicis respiratoris.
  Ventilar una vegada al dia les habitacions d’una casa.
  Tenir plantes a l’habitació on dormim.
  Fer el possible per evitar els refredats.

  Tots La meitat Un parell Tots menys un

 3. La malaltia més comuna de l’aparell respiratori és el refredat, assenyala totes les situacions que hem d’evitar ja que podrien provocar-nos-en un.
  Vestir-se els mesos d’estiu amb poca roba.
  Sortir al pati a l’hivern vestits tal com anem dins de les aules.
  Banyar-se al mar a l’estiu.
  Estar en una habitació en la que l’aire condicionat està refrescant molt.