Logo de Quaderns Virtuals
|
Les declinacions llatines: casos i funcions

Victoria Bescós Calleja
Institut Baldiri Guilera

Aquest Quadern presenta un recorregut per les cinc declinacions del llatí a partir de l'aplicació dels casos en frases originals d'autors llatins. És indicat per a un primer nivell de llengua, ja que no contempla la declinació dels temes en -i de la tercera declinació, ni tampoc la declinació dels substantius neutres. Així mateix està indicat per a fer un repàs morfosintàctic en qualsevol nivell de llengua llatina.

Àrea Llengües
Nivell Batxillerat
Data 02/10/2008
Quadern Virtual   [català] 01/10/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/casos_declinacions_llati_ca
6 fulls
36 preguntes