Logo de Quaderns Virtuals
|
Ludus: exercicis de llengua llatina

Francesc Sánchez Elvira
Institut Ferran Casablancas

Conjunt de Quaderns virtuals sobre la morfologia, sintaxi i vocabulari bàsics del llatí. Aquest projecte està format per 12 quaderns amb més de 300 activitats diferents sobre els següents temes:

  1. Diferències bàsiques entre el llatí i el català
  2. L'alfabet llatí i la seva pronúncia
  3. Les declinacions llatines (substantius i adjectius)
  4. Graus de l'adjectiu
  5. Els pronoms llatins
  6. El verb sum i els seus compostos
  7. La conjugació regular llatina (veu activa i veu passiva)
  8. Les preposicions llatines

Àrea Llengües
Nivell Batxillerat
Data 05/11/2008
Quadern Virtual   [català] - L'alfabet llatí 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_01alfa1_ca
2 fulls
11 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Declinacions llatines (1a. i 2a.): Substantius i adjectius 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_02decl1_ca
3 fulls
44 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Declinacions llatines (4a. i 5a.) 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_03decl1_ca
2 fulls
28 preguntes

Quadern Virtual   [català] - La 3a. declinació: Substantius i adjectius 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_04decl1_ca
2 fulls
34 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Graus de l'adjectiu llatí 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_05grau1_ca
2 fulls
32 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Pronoms llatins 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_06pron1_ca
3 fulls
46 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Conjugació llatina irregular : el verb SUM i compostos 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_07verb1_ca
1 fulls
15 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Conjugació llatina regular: 1.Veu Activa 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_08conj1_ca
2 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Conjugació llatina regular: 1.Veu Activa (continuació) 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_09conj1_ca
2 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Conjugació llatina regular: 2.Veu Passiva 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_10conj1_ca
2 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Conjugació llatina regular: 2.Veu Passiva (continuació) 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_11conj1_ca
2 fulls
22 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Les preposicions llatines 05/11/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/ludus_12prep1_ca
1 fulls
15 preguntes