Logo de Quaderns Virtuals
|
Els colors

Maria del Mar Lluelles Perera ,  Carmen Aviñoa ,  Montserrat Blasi ,  Maria Pilar Bueno ,  M. Soledad Clua ,  Àlex Font ,  Alícia Gueldos ,  M. Prudencia Martínez ,  Maria Susana Naranjo ,  Imma Palahí ,  Nuria Paret ,  Montserrat Pérez ,  Francisca Maria Vidal

Quadern Virtual interdisciplinari per treballar les competències a l'aula elaborat al taller de creació de materials de diversitat i necessitats educatives especials (Dnee): http://www.xtec.cat/dnee/jornada/taller0708_4.htm. Aquest Quadern Virtual (QV) treballa el tema dels colors de forma interdisciplinar amb activitats per a diferents àrees del currículum.

Àrea Llengües
Nivell Educació primària , Educació especial
Data 10/03/2009
Quadern Virtual   [català] 10/03/2009
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/colors_ca
10 fulls
48 preguntes