Logo de Quaderns Virtuals
|
Els oficis

Laura Cervelló Miró ,  Meritxell Mora Teixidó
CEE Esperança

Aquest Quadern Virtual està pensat per treballar amb els alumnes d'Educació Especial el vocabulari del món dels oficis, es tracta d'un Quadern senzill amb activitats de selecció, d'ordenació de paraules d'una frase i d'omplir espais.

Àrea Llengües
Nivell Educació primària , Cicle formatiu
Data 16/04/2009
Quadern Virtual   [català] 16/04/2009
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/elsoficis_ca
6 fulls
18 preguntes