Logo de Quaderns Virtuals
|
El còmic

Pere Ribas Maylinch
Escola Baldomer Solà

Quadern Virtual per treballar els diferents elements que apareixen, de manera més o menys evident per al lector, en un còmic o una fotonovel·la.

La reproducció de les il·lustracions emprades en aquesta activitat s'acull al dret de cita amb finalitats docents establert a l'article 32 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 22 d'abril (BOE número 97, de 22 d'abril). El Departament d'Educació no és el titular dels drets d'autoria que se'n deriven.

Àrea Llengües
Nivell Educació primària
Data 14/05/2009
Quadern Virtual   [català] 14/05/2009
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/elcomic_ca
7 fulls
50 preguntes