Logo de Quaderns Virtuals
|
El modernisme català

Judit Serra i Silvestre
Institut Vic

Introducció al moviment modernista i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.

Àrea Llengües
Nivell ESO , Batxillerat
Data 15/05/2009
Quadern Virtual   [català] 14/05/2009
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/modernisme_catala_ca
7 fulls
15 preguntes