Logo de Quaderns Virtuals
|
Els gentilicis

Anna Pujol Brunet ,  Sílvia García Yagüe
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

Exercicis per a la pràctica dels adjectius i noms gentilicis. Cal que l'alumnat creï noms o adjectius amb sufixos regulars i esdevingui conscient de l'ús del diccionari per conèixer les moltes irregularitats que es donen en aquesta forma.

Àrea Llengües
Nivell Educació primària , ESO
Data 19/06/2009
Quadern Virtual   [català] 19/06/2009
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/gentilicis_ca
3 fulls
8 preguntes