Logo de Quaderns Virtuals
|
Cosmolèxia. Quadern per a l'aprenentatge del lèxic

Dolors Ramírez Juanola
Institut La Jonquera

Cosmolèxia és un projecte compost per una sèrie de Quaderns Virtuals adreçats a alumnes de segon cicle d'ESO i batxillerat. Està pensat per a millorar la competència lèxica dels estudiants, enfocada a l'adquisició del vocabulari i a la millora de la comprensió lectora i la seva competència discursiva en general.

Àrea Llengües
Nivell ESO , Batxillerat
Data 03/03/2010
Quadern Virtual   [català] - Textos periodístics: context 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_period_con_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos periodístics: text 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_period_txt_ca
10 preguntes

Quadern Virtual   [català] - Textos periodístics: gramàtica 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_period_gra_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos periodístics: investigacions 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_period_inv_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos científics i tècnics: context 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_tecnic_con_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos científics i tècnics: text 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_tecnic_txt_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos científics i tècnics: gramàtica 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_tecnic_gra_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos científics i tècnics: investigacions 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_tecnic_inv_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos humanístics: context 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_huma_con_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos humanístics: text 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_huma_txt_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos humanístics: gramàtica 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_huma_gra_ca

Quadern Virtual   [català] - Textos humanístics: investigacions 03/03/2010
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cosmolexia_huma_inv_ca